Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

20. 3. 2013
Ekipa M USAR odhaja na mednarodno vajo v Bolgarijo
Slovenska ekipa za posredovanje v urbanem okolju M USAR bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 6.30 odpotovala na mednarodno vajo zaščite in reševanja EU MODEX 2013 v Bolgarijo, in sicer na vajo posredovanja ob potresu. 34-članska ekipa je izurjena in opremljena za iskanje v ruševinah in reševanje iz njih ter v Bolgarijo potuje z 11 vozili in vso opremo za reševanje in samooskrbo. Vaja bo tudi preizkus logistične samozadostnosti ekip, predvsem pa preizkus skupnega delovanja reševalnih modulov treh držav, in sicer Slovenije, Estonije in Češke Republike, ki na zaprosilo napotijo svoje reševalne enote v prizadeto državo. 
20. 3. 2013
Številko 112 pozna 90% slovenskih voznikov
Na Finskem, v Portugalski, Danski, Nemčiji in Sloveniji je enotna evropska števila za klic v sili 112 najbolj prepoznavna. V teh državah je več kot 90 odstotkov voznikov na vprašanje »Kako se glasi telefonska številka reševalne službe za klice v sili?« odgovorilo, da je to 112. To je ena od ugotovitev raziskave Euro Test, opravljene z anketiranjem 2800 evropskih voznikov v 14 državah. Večina od 10 vprašanj pa je bila o poznavanju in nudenju prve pomoči ob prometnih nesrečah. Tu pa so odgovori pokazali, da je znanje slovenskih voznikov o prvi pomoči sicer boljše od evropskega povprečja,  a voznike je pomagati strah. Na vprašanje »Si upate nuditi prvo pomoč?« jih je v Sloveniji  le 40% odgovorili pritrdilno.
20. 3. 2013
Seminar o varstvu pred gozdnimi požari
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v okviru slovenskega predsedovanja Jadransko-jonski pobudi Seminar o varstvu pred gozdnimi požari, ki bo potekal od 20. do 22. 3. 2013 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, v enoti Sežana. Seminarja se bosta udeležila po dva strokovnjaka iz držav pobude, iz Slovenije pa več predstavnikov strokovnih ustanov s tega področja, skupaj pričakujemo približno 30 udeležencev.
18. 3. 2013
Sodelovanje vojske pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah
Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z Nacionalno gardo Kolorada iz ZDA in Slovensko vojsko organizira konferenco z naslovom ''Podpora vojske civilnim strukturam za izvajanje reševalnih nalog v primeru naravnih in drugih nesreč'', ki bo od 19. do 20. marca 2013 v Izobraževalnim centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.
 
18. 3. 2013
Sodobna informacijsko-komunikacijska oprema za gorske reševalce
Končuje se dvoletni evropski projekt AlpSAR, v katerem poleg Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine  kot  koordinator sodeluje luksemburško podjetje HITEC. Namen projekta je slovenske in italijanske gorske reševalce opremiti s poenoteno in najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo za podporo reševanju v gorah. V okviru projekta sta bili dve terenski vaji: leta 2012 na območju Trbiža in Kranjske Gore, februarja 2013 pa na gorskem območju Sella Nevea–Kanin. Končni rezultati projekta, predvsem rezultati testiranja v okviru projekta razvite informacijsko-komunikacijske opreme za podporo reševanju v gorah, bodo predstavljeni na sklepni konferenci 19. marca 2013 v Palmanovi,  ob 10.30  na sedežu Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine.
8. 3. 2013
Slovesne podelitve priznanj CZ v vseh regijah
V tem tednu so bila ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite,  podeljena priznanja  posameznikom in ustanovam še  v 12 regijah po Sloveniji. Priložnostne slovesnosti so bile v Ljutomeru, Kostanjevici na Krki, Logatcu, Straži pri Novem mestu, Šoštanju, Piranu, Trbovljah, Središču ob Dravi, Pekrah, Ilirski Bistrici, Dravogradu in na gradu Dobrovo pri Novi Gorici. Letos je s 312 bronastimi, 84 srebrnimi in s 43 zlatimi  znaki, z 19 plaketami  in s kipcem Civilne zaščite za življenjsko delo izrečeno priznanje 459 posameznikom in ustanovam za požrtvovalno delo na področju zaščite in reševanja. Zadnja priznanja Civilne zaščite pa  bodo podeljena  13. marca v Škofji Loki.  
 
7. 3. 2013
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CZ 2013
Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Celje in Občino Šoštanj organiziral svečano podelitve priznanj in nagrad ob 1. MARCU - DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Podelitev je potekala v sredo, 6. marca 2013 ob 16.00 uri v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, Šoštanj.
Označevanje nevarnih snovi po novem
V podatkovni zbirki nevarnih kemičnih snovi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je trenutno vpisanih 4.250 nevarnih snovi. Zbirka je namenjena reševalcem, predvsem tistim, ki prvi pridejo na kraj nesreče, da jim pomaga pri posredovanju, in sicer skladno s t. i. določili PIRS – prepoznati, izolirati, rešiti in sanirati. V tej bazi podatkov so informacije, kako ravnati ob stiku z nevarno kemično snovjo. V Evropski uniji velja enoten sistem označevanja nevarnih kemičnih snovi, to so t.i. primarne oznake na embalaži, ki opozarjajo na nevarnost in tudi te se bodo postopno spremenile.
Podatkovna zbirka je javno dostopna na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje in jo dnevno uporabljajo predvsem gasilci, ko posredujejo ob  prometnih nesrečah, nesrečah v industrijskih objektih, ob požarih…
 
1. 3. 2013
Podeljena priznanja in nagrada Civilne zaščite
Na osrednji državni slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite je bilo na Brdu pri Kranju podeljenih 53 priznanj in kipec CZ za življenjsko delo. Kipec Civilne zaščite   je bil posmrtno podeljen Miranu Bogataju, dolgoletnemu poveljniku CZ. S plaketami ter bronastim, srebrnim in zlatim znakom Civilne zaščite pa so priznanja  prejeli posamezniki in ustanove. S srebrnim in dvema zlatima znakoma CZ je bila izrečena zahvala tudi g. Nicolinu Namoru iz CZ Furlanije –Julijske krajine,  Državni upravi za zaščito in reševanje Hrvaške in Službi za tehnično reševanje in pomoč Zvezne republike Nemčije za čezmejno pomoč in uspešno mednarodno sodelovanje. Slavnostni govornik  je bil  Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.
27. 2. 2013
Razpis EK 2013 s področja preventive in pripravljenosti
Informacija o javnem razpisu Evropske komisije s področja preventive in pripravljenosti na nesreče (področje civilne zaščite) ter onesnaženosti morja.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE