Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

17. 5. 2013
Urjenje tehnik reševanja iz vode – Kočevje 2013
Vaja Kočevje 2013 je namenjena celovitemu preverjanju zmogljivosti in pripravljenosti za ukrepanje pripadnikov Podvodne reševalne službe ob nesrečah v vodi in je najvišja stopnja usposabljanja teh enot. Za učinkovito ukrepanje ob zahtevnih intervencijah na tem področju je treba izuriti procese vodenja intervencije, pa tudi skladnost delovanja vseh enot, služb in drugih sodelujočih, od začetka do konca intervencije, od obveščanja in aktiviranja enot do organiziranja in izvajanja reševanja. Vajo organizira Podvodna reševalna služba Slovenije, je enodnevna in napovedana, na njej pa sodeluje tudi Državna enota Civilne zaščite za tehnično potapljanje. Vseh sodelujočih bo 83.
 
15. 5. 2013
Evropski forum civilne zaščite 15. in 16. maja v Bruslju
V Bruslju se je danes začel 4. evropski forum civilne zaščite, ki bo osredotočen na to, kako lahko vlada in civilna družba sodelujeta pri ustvarjanju močnejše, boljše in učinkovitejše politike za preventivo, pripravljenost in odziv na nesreče v Evropski uniji in tudi zunaj njenih meja. Strokovnjaki s področja civilne zaščite bodo govorili o obvladovanju nesreč in tveganjih zanje, financiranju, načrtovanju in usklajevanju odziva na nesreče ter solidarnosti in odgovornosti na tem področju, pa tudi o  prihodnosti. Poleg različnih panelnih in plenarnih razprav bo organiznirana razstava inovativnih tehnologij, ki so jo pripravili moduli, centri za usposabljanja in drugi.
14. 5. 2013
Zaključek natečaja Naravne in druge nesreče – Potres
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila v sredo, 15. maja, sklepna prireditev državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Potres, na kateri smo nagrajencem ter njihovim mentorjem podelili nagrade in priznanja. Namen natečaja je bil, da se mladi v šoli in doma seznanijo oziroma pogovorijo o eni izmed naravnih nesreč, in sicer letos o potresu, ukrepih pred potresom, med njim in po njem, saj ga lahko doživi vsak, zato moramo biti nanj ustrezno pripravljeni.
10. 5. 2013
Priprave na evropski festival prve pomoči FACE
Na državnem preverjanju lani najbolje ocenjena ekipa prve pomoči Rdečega križa iz Mestne občine Nova Gorica se intenzivno pripravlja na evropski festival prve pomoči FACE, ki bo junija letos v Welsu v Avstriji.
Priprave zajemajo redne tedenske vaje, na katerih udeleženci utrjujejo teoretični del, urijo oskrbo poškodb, različne tehnike povijanj in položaje poškodovancev, pa tudi hitrost oskrbe. Enkrat mesečno jih trener uri ves dan, usposabljajo pa se za ukrepanje ob različnih scenarijih nesreč. Poleg tehnike oskrbe vadijo tudi nego, pristop in skladno delovanje ekipe. 
8. 5. 2013
Začeli bomo preverjati usposobljenost ekip prve pomoči
V soboto, 11. maja, bo v Brežicah letošnje prvo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po njem pa se jih bo zvrstilo še dvanajst. Zadnje regijsko preverjanje bo 22. junija v  Središču ob Dravi, organizirata pa ga Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj ter Območno združenje Rdečega križa Ormož. Najbolje uvrščene ekipe regijskih preverjanj se bodo v soboto, 5. oktobra, v Velenju pomerile na državnem preverjanju.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije vsako leto organizirata trinajst regijskih in državno preverjanje ekip prve pomoči, da bi imelo čim več ljudi znanje in pogum nuditi prvo pomoč ob vsakdanjih nezgodah, predvsem pa ob večjih naravnih in drugih nesrečah.
 
25. 4. 2013
Usposabljanje za reševanje iz jam
V vasi Gorje pri Bledu je nedavno Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije v okviru projekta EU Proteus pripravila že tretje usposabljanje za jamarske reševalce. Inštruktorji so usposabljali kandidate za jamarske reševalce pripravnike in pripravnike za jamarske reševalce predvsem za uporabo vrvne reševalne tehnike.  Tečajniki so se v plezalni steni seznanjali tudi, kako opremiti jamo za varen transport nosil, kako  nuditi prve pomoč poškodovanemu in kako pripraviti poškodovanca za transport. Seznanili so jih z osnovami komuniciranja  v jami in izven nje.
25. 4. 2013
Prva ocena vaje Ljubelj 2013
Vaja je bila zelo dobro zamišljena, organizirana in izvedena. Pozitivno je ocenjen koncept reševanja, viden je napredek usposobljenosti in opremljenosti predorskih in portalnih gasilcev, odlično se je izkazala tudi prikolica Civilne zaščite za množične nesreče. Z vajo so se rešitve, ki so bile v preteklih letih zamišljene in razdelane v načrtih zaščite in reševanja, izkazale za dobre. To so prve skupne ugotovitve slovenskih in avstrijskih predstavnikov organizatorjev vaje ter predstavnikov služb, enot in organov, ki so se z vajo usposabljali.
 
23. 4. 2013
Požarna hiša 2
Na poligonu za usposabljanje gasilcev v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je plinska požarna hiša nadgrajena v tako imenovano Požarno hišo 2, namenjeno psihofizičnemu usposabljanju gasilcev za zahtevno gašenje v notranjih prostorih, pri katerem so soočeni z visokimi temperaturami in slabo vidljivostjo. Objekt iz standardnih, rabljenih ladijskih kontejnerjev je zasnovan kot dvoetažni objekt. Pri zasnovi so bile upoštevane izkušnje, ki jih ima izobraževalni center z gradnjo in uporabo plinske požarne hiše, demonstracijskega kontejnerja, napadalnega kontejnerja in betonske požarne hiše. Požarna hiša 2 je eden od tehnoloških razvojno-raziskovalnih projektov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter je učni pripomoček za urjenje gasilcev.
22. 4. 2013
Previdno pri kurjenju kresov!
Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem  pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo  lahko opravljajo samo gasilci. Če vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj pokličite  112!  
 
19. 4. 2013
OBISK RECO CELJE
Učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so si 18. aprila 2013 ogledali Center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter z evropsko številko za klic v sili – 112.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE