Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

25. 11. 2010
Enota slovenske CZ na vaji v Italiji
Od 25. do 28. novembra poteka v Italiji, natančneje v nekaterih mestih v Toskani, vaja »TEREX 2010« (Tuscany Earthquake Relief Exercise), s katero želijo organizatorji preizkusi in izpopolni sistem skupnega delovanja različnih reševalnih enot in služb v primeru večjega potresa.
24. 11. 2010
Obvestilo in vabilo novinarjem
Jutri, v četrtek, 25. novembra, bo iz Državnega logističnega centra v Rojah pri Ljubljani, odšla na vajo Terex v Italiji enota slovenske Civilne zaščite.
Vaja bo trajala do 28. novembra.
17. 11. 2010
Evropski teden zmanjševanja odpadkov
Nova okvirna direktiva o ravnanju z odpadki uveljavlja nov pristop k obravnavi odpadkov. Glavni novosti sta dve: preprečevanje nastajanja odpadkov ter odpadki so surovine, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.  Več o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki bo letos potekal od 20. do 28. novembra.  
17. 11. 2010
V Cerknem je zasedala delovna skupina PLANALP
V Cerknem je 11. in 12. novembra potekal sestanek delovne skupine Platforma za naravne nesreče PLANALP, ki je bila ustanovljena v okviru Alpske konvencije na VII. alpski konferenci novembra 2004 z namenom priprave skupne strategije ter priporočil za varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru. Na X. Alpski konferenci leta 2009 je platforma PLANALP k štirim prednostnim točkam (preostalo tveganje, podnebne spremembe, dialog o tveganju, prostorsko načrtovanje) predložila konkretna priporočila z obrazložitvami stališč platforme ter posebna priporočila za ukrepanje na lokalni ravni. Konferenca je v sklepu pozvala vse države pogodbenice, naj oba sklopa priporočil uresničijo v praksi. Priporočila platforme so javno dostopna na spletni strani Alpske konvencije. V priporočilih je uvodoma kot skupni cilj izpostavljena ugotovitev, da je varnost temeljni pogoj za trajnostni razvoj alpskega prostora, zato bi morali zagotoviti enako varnost za vse, ki živijo na območju alpskega prostora.
11. 11. 2010
Škoda septembrskih poplav je uradno potrjena
Državna komisija za ocenjevanje škode je na današnji seji, v četrtek, 11. novembra, potrdila drugo delno neposredno škodo zaradi posledic poplav od 16. do 20. septembra na območju 12 regij oziroma 137 občin na stvareh v višini 48.130.002,33 € . Škoda na vodotokih znaša 116.842.546,69 €, škoda v gospodarstvu znaša 20.898.087,00 €, škoda na kulturni dediščini pa je ocenjena v višini 2.010.000,00 €.
10. 11. 2010
Odlična ocena preverjanju v M. Soboti, prihodnjič v Brežicah
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je danes, v sredo, 10. novembra, potekala analiza regijskih in 16. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
10. 11. 2010
Študija primera »Požar v diskoteki v Göteborgu, Švedska«
V petek,12. in soboto 13. novembra bo v ICZR na Igu po dveh letih ponovitev študije primera »Požar v diskoteki v Göteborgu 1998, Švedska«. Nesrečo bosta predstavila dva predstavnika gasilske in reševalne službe iz tega švedskega mesta.
9. 11. 2010
Mednarodni tečaj za zmanjšanje tveganja zaradi nesreč v JV E
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira na Bledu od 7. do 12. novembra v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Prevention and Prepardness initiative for South East Europe) četrti mednarodni seminar na temo zmanjševanja tveganj za nesreče (Disaster Risk Reduction Training Course - DRR).
9. 11. 2010
Sestanek Alpske konvencije v Cerknem
V Cerknem bo 11. in 12. novembra potekal sestanek delovne skupine »Platforma za naravne nesreče« PLANALP, ki je bila ustanovljena v okviru Alpske konvencije na VII. alpski konferenci novembra 2004. To delovno skupino so ustanovili z namenom, da pripravi skupno strategijo in priporočila za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v alpskem prostoru. Uprava RS za zaščito in reševanje je kontaktna točka za PLANALP v Sloveniji, sestanek v Cerknem pa organizira skupaj z vodstvom PLANALP-a iz Švice in Ministrstvom za okolje in prostor, ki trenutno predseduje Alpski konvenciji.
5. 11. 2010
Priprava sporazuma o sodelovanju
Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes, v ponedeljek, 8. novembra, na obisku tričlanska delegacija Civilne zaščite Bosne in Hercegovine.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE