Facebook
Twitter
YouTube

Državni načrt ob pojavu epidemije, verzija 2.0 (23. 7. 2020)

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0 je nadgradnja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni, verzija 1.0, ki ga je pripravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter drugimi ministrstvi in vladnimi službami. Državni načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija pridobila v času epidemije COVID-19 (marec - maj 2020).

Državni načrt si lahko ogledate v priponki.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE