Facebook
Twitter
YouTube

POSVET - OSNUTEK PRAVILNIKA O IZDELAVI OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI (4. 10. 2019)

V okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanje, ki bo v Postojni med 17. in 19. oktobrom 2019, bo v četrtek, 17. oktobra 2019, v Jamskem dvorcu, v dvorani Pivka, Jamska cesta 30a, potekal posvet Predstavitev osnutka Pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti

Posvet je namenjen pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in drugi strokovni javnosti. Prijave se sprejema do 11. oktobra 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. Ob večjem številu prijavljenih bo upoštevan vrstni red prispelih prijav.

Program posveta s prijavnico je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

vabilo_prijavnica.pdf (PDF datoteka)