Facebook
Twitter
YouTube

POSVET O NOVEM PRAVILNIKU O NADZORU VGRAJENIH SISTEMOV APZ (23. 10. 2019)

V okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja smo izvedli posvet o novem Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19), ki je začel veljati dne 14. 9. 2019.

Posvet je bil v petek, 18. 10. 2019, v dvorani Pivka Jamskega dvorca, Jamska cesta 30a, Postojna.

Program posveta: 

9:35 do 9:55

Prihod in registracija prijavljenih udeležencev

10:00

Uvodni pozdrav

Mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje, vodja Sektorja za preventivo in načrtovanje

10:05

Predstavitev razlogov za izdajo novega pravilnika in njegovih določb

Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje

11:30

Aplikacija SAPZ za vnašanje in pregledovanje podatkov o preizkusih vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Romana Slabe, Uprava RS za zaščito in reševanje

12:00

Odmor

12:30

Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite z vidika uresničevanja namena Gradbenega zakona

Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za graditev

13:00 do 14:00

Odgovarjanje na vprašanja in razprava 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

gradivo s posveta (PDF datoteka)