Facebook
Twitter
YouTube

POSVET Požarna varnost v domovih za starejše (27. 9. 2019)

V Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu je bil  24. 9. 2019 izveden posvet Požarna varnost v domovih za starejše. Posveta se je udeležilo 116 slušateljev, vodstveni delavci domov za starejše, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, medicinsko osebje inšpektorji in gasilci. 

Uvodoma sta jih pozdravila ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, in g. Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Na posvetu so s prispevki sodelovali predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za zaščito in reševanje, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doma za starejše občane Ilirska Bistrica, Gasilskega društva Ilirska Bistrica, Doma starejših občanov Črnomelj in Gasilske zveze Črnomelj.

V prvem delu so bile predstavljene teme, vezane na izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom pri graditvi, rekonstrukciji in vzdrževalnih delih, preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom ter sistemi aktivne požarne zaščite v domovih za starejše v luči vzdrževalnih del. V drugem delu so predstavniki domov za starejše predstavili organizacijo varstva pred požarom v domovih za starejše, iz katerih prihajajo, in ukrepanje ob požarih, ki so se zgodili v teh objektih. Predstavniki gasilcev so predstavili potek intervencij na teh požarih. Predstavnica Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je predstavila ugotovitve pri izvajanju inšpekcijskega nadzora v domovih za starejše.

Prispevki s posveta so objavljeni na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1140.htm.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE