Facebook
Twitter
YouTube

Državna enota CZ za varstvo pred NUS je prejela RED ZA ZASLUGE (22. 7. 2019)

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je 22. 7. 2019 odlikoval Državno enoto civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi z Redom za zasluge.

Predsednik Republike g. Borut Pahor je na posebni slovesnosti poveljniku Državne enote civilne zaščite za varstvo pred NUS g. Darku Zonjiču vročil državno odlikovanje RED ZA ZASLUGE na vojaškem oziroma varnostnem področju za dolgoletno uspešno uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

V obrazložitvi je Predsednik Republike Slovenije poudaril, da so v Sloveniji iz časov vojn prejšnjega stoletja še vedno neznane količine eksplozivnih ostankov, ki ogrožajo prebivalstvo, in velik pomen Državne enote civilne zaščite za varstvo pred NUS. V tej enoti deluje 33 pripadnikov, prostovoljcev, izšolanih pripadnikov civilne zaščite za varstvo pred NUS, ki so usposobljeni in izurjeni za prepoznavo, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. V času od leta 2005 pa do danes so skupaj opravili kar 6.077 intervencij, pri katerih so identificirali 94.575 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev s skupno težo 128.140 kg.

Vsakodnevna nevarnost in tveganje lastnega življenja ali zdravja v korist splošnega dobra pripadnike enote uvršča med prave junake naše družbe. Koliko življenj je bilo rešenih zaradi njihove dejavnosti ostaja neocenjeno a neprecenljivo.
Priznanje zdajšnji sestavi državne enote je tudi priznanje več kot sto pripadnikom, ki so v preteklih desetletjih zavzeto in požrtvovalno uničevali posledice vojn, zaradi katerih je bilo v Sloveniji več tisoč žrtev.

Ob prejemu odlikovanja se je poveljnik enote g. Darko Zonjič zahvalil predsedniku, ker je prepoznal pomembnost njihovega dela in s tem pripadnikom enote dal velik zagon za nadaljnje izvajanje nalog na področju varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Zahvalil se je tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki zagotavlja dobre pogoje za delovanje enote, njeno usposabljanje in varno ter sodobno osebno zaščitno in tehnično opremo, ki jo pripadniki potrebujejo pri svojem delu. Ob tem je poveljnik enote še posebej poudaril, da brez nesebične podpore in razumevanja njihovih bližnjih tega poslanstva ne bi mogli opravljati.

Poveljnik je zaključil z mislijo: »Neeksplodirana ubojna sredstva sama po sebi niso nevarna. Nevarna postanejo takrat, ko človek izgubi strah in spoštovanje do njih.«

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE