Facebook
Twitter
YouTube

Obisk delegacije Federalne uprave civilne zaščite BiH (3. 7. 2019)

Od 1. do 3. julija 2019 je Upravo RS za zaščito in reševanje obiskal direktor Federalne uprave civilne zaščite Bosne in Hercegovine g. Fahrudin Solak z delegacijo. Goste je sprejel namestnik generalnega direktorja mag. Stanislav Lotrič s sodelavci.

Namen obiska je bila krepitev sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, posebej z izmenjavo dobrih praks na področju zmogljivosti za odziv na poplave.
Dvostranski obisk je potekal na prošnjo Federalne uprave civilne zaščite Bosne in Hercegovine, ki se je želela seznaniti s slovenskimi izkušnjami pri vzpostavitvi in delovanju enot Civilne zaščite za prečrpavanje vode (High Capacity Pumping - HCP). Delegaciji je bil okvirno predstavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, posebej pa jih je zanimal projekt za povečanje zmogljivosti ob poplavah (vzpostavitev enot Civilne zaščite za prečrpavanje vode) ter projekt certificiranja slovenske enote v Evropski nabor civilne zaščite (European Civil Protection Pool). V okviru obiska si je delegacija ogledala Center za obveščanje RS in Regijski center za obveščanje Ljubljana ter državni logistični center v Rojah. Drugi dan obiska so jim predstavniki Izpostave URSZR Celje predstavili praktično delovanje regijske enote Civilne zaščite za prečrpavanje vode v celjski regiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE