Facebook
Twitter
YouTube

Globalni forum za zmanjšanje tveganj nesreč 2019 (17. 5. 2019)

V Ženevi od 13. do 17. maja poteka Globalni forum za zmanjšanje tveganj za nesreče, ki se ga iz Slovenije udeležujejo dr. Matjaž Mikoš, predsednik Sveta vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, dr. Blaž Komac, slovenski predstavnik v evropski skupini za znanost E-STAG pri Uradu Združenih narodov za zmanjšanje tveganj za nesreče UN DRR in Katja Banovec Juroš, predstavnica nacionalne kontaktna točke za Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj za nesreče. 

Prek 4.000 udeležencev, predstavnikov držav, civilne družbe, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja in ostalih deležnikov se seznanja z dosežki in vizijami na področju zmanjšanja tveganj nesreč pod skupnim vodilom Foruma: Dividende odpornosti: Proti trajnostni in vključujoči družbi. 

Slovenija z aktivno udeležbo dveh predstavnikov na Forumu tudi na ta način dokazuje svojo zavezo k izvajanju Sendajskega okvira. Dr. Blaž Komac je predstavil rezultate evropske skupine strokovnjakov E-STAG, Katja Banovec Juroš pa slovenske izkušnje pri poročanju v spletni poročevalski sistem Sendajski monitoring.nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE