Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek državnega natečaja likovnih in literarnih del (15. 5. 2019)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je danes, 15. maja 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS (ICZR) na Igu organizirala zaključno prireditev 23. državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Neurje, ki je potekal v šolskem letu 2018/2019. Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem področju ter njihovim mentorjem so bila podeljena priznanja in nagrade.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Neurje« smo želeli mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode. Namen letošnjega natečaja »Naravne in druge nesreče – Neurje« je bil, da se seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnimi posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo (npr. s pravilno osebno zaščito, zaščito stavb, vrtov, vozil in drugih stvari) in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Natečaj za najboljša likovna in literarna dela na temo Neurje je potekal dvostopenjsko: na regijski in državni ravni v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 4016 mladih in 725 mentorjev iz 78 vrtcev s podružnicami, 206 osnovnih šol s podružnicami in 7 osnovnih šol s prilagojenim programom.

Na regijskem nivoju so izpostave URSZR v šolskem letu 2018/2019 prejele skupaj 3832 del, od tega 3223 likovnih del in 609 literarnih del. Izven konkurence smo prejeli tudi 38 likovnih del iz 13 osnovnih šol iz Madžarske. Sodelovalo je 17 tujih mentorjev.

Izpostave URSZR so opravile regijski izbor in na državno raven poslale 254 likovnih in 155 literarnih del. Državna komisija za izbor likovnih del je izbrala 20 najboljših del, državna komisija za izbor literarnih del pa 15 najboljših del. Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, ampak so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu (v jedilnici in na hodnikih centra).

Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv in pester dan. Nagrajence, njihove mentorje, starše in predstavnike izpostav je najprej pozdravila ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, nato pa so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. V nadaljevanju je g. Janko Petrovič, vodja ICZR, podelil potrdila in nagrade nagrajencem in njihovim mentorjem. Nato so si nagrajenci, njihovi mentorji in starši ogledali poligon, kjer se urijo različni reševalci. Pred odhodom pa so se okrepčali s kosilom.

Nagrajenci na 23. državnem natečaju »Naravne in druge nesreče – Neurje« so: 

1. kategorija: predšolski otroci 

Likovna dela: 

nagrajenec

VVZ

mentor

izpostava

Selina Lebar

 

Vrtec Manka Golarja

Dolores Martinec

Murska Sobota

Maksim Kužnar

 

Vrtec Studenci

 

Jana Kolarič

Maribor

Nina Ločičnik

 

Vrtec pri OŠ Blanca

Tatjana Imperl,

Diana Kos

Brežice

Oskar Berčon

 

Vrtec Zagorje ob Savi

Petra Jelševar Pikelj, Darja Zupan

Trbovlje

Zoja Hegeduš

 

Vrtec občine Žalec

Uršula Križmančič

Celje

 

2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela:

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Ava Vorih

OŠ Draga Kobala

Renata Časar

Maribor

 

Aljaž Sever

 

OŠ Cvetka Golarja

Petra Cesar

Kranj

Eva Lapoša

 

OŠ Turnišče

Milena Salaj

Murska Sobota

Neli Prater

 

OŠ Šentjanž pri Dravogradu

Mateja Grilc

Slovenj Gradec

Bine Petek

 

OŠ Šmartno v Tuhinju

Boža Drolc

Ljubljana

 
Likovna dela:

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Matej Grbec

 

OŠ Sečovlje

Sara Herceg,

Jasna Fortuna

Koper

Oleksandra Borodulina

OŠ Draga Kobala

Renata Časar

Maribor

Gašper Gorišek

OŠ Tabor

 

Irena Sivec Maglica

Ljubljana

Ajša Kendić Dedek,

Teo Jovanović

OŠ Prestranek

Mojca Štembergar

Postojna

Anamari Metelko

OŠ Raka

 

Sanja Hribar

Brežice

 

3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela:

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Gašper Medic

 

OŠ Drska

Irena Šega

Novo mesto

Erik Novak

 

OŠ Dobrepolje

Ema Sevšek

Ljubljana

Taja Pučko

 

OŠ Cerkvenjak

Marjana Gomzi

Ptuj

Vid Iršič

 

OŠ Ob Dravinji

Tina Esih

Celje

Tian Božič

 

OŠ Raka

Bernardka Božič

Brežice


Likovna dela: 

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Naja Dobnik

 

OŠ Veliki Gaber

Vida Ceglar

Novo mesto

Alja Deronja

 

OŠ Žiri

Andrej Mivšek

Kranj

Mateja Orel

 

OŠ Rečica ob Savinji

Darja Goltnik

Celje

Nežka Konečnik

 

OŠ Šentjanž pri Dravogradu

Irena Prasnic

Slovenj Gradec

Ela Varga

 

OŠ Bakovci

Anton Buzeti

Murska Sobota

 
4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela:

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Nika Mravlja

OŠ Črni Vrh

Darja Rupnik

 

Nova Gorica

Lara Mali

OŠ Draga Kobala

Tatjana Praprotnik Žaucer

Maribor

Tjaž Dolgan

OŠ Košana

Anita Nedeljkovič

Andlovic

Postojna

Jona Novak

OŠ Ribnica na Pohorju

Jasna Ledinek

Slovenj Gradec

Bernarda Lavrač

 

OŠ Ivana Kavčiča

Lučka Drnovšek

Trbovlje

 
Likovna dela:

nagrajenec

osnovna šola

mentor

izpostava

Redin Rizvanović

 

OŠ Roje

Nina Sever,

Ajda Lalić

Ljubljana

Aljoša Pirc

 

OŠ Rudolfa Maistra

Polona Maher

Maribor

Kristijan Čuk

 

OŠ Črni Vrh

Barbara Petkovšek

Nova Gorica

Ema Pibernik

 

OŠ Antona Aškerca

Jelka Repenšek

Celje

Glorija Paš

 

VIZ. II. OŠ Rogaška Slatina

Branka Unverdorben

Celje

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE