Facebook
Twitter
YouTube

Posvet požarna varnost v bolnišnicah (26. 4. 2019)

V Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu je dne 25. 4. 2019, potekal posvet Požarna varnost v bolnišnicah. Posveta se je udeležilo 65 slušateljev, predvsem pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v bolnišnicah in vodstveni delavci bolnišnic.

Na posvetu so s prispevki sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za zaščito in reševanje, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, UKC Ljubljana, Psihiatrične bolnišnice Begunje, Gasilske zveze Radovljica in Gasilske brigade Ljubljana. 
 
V prvem delu je Ministrstvo za zdravje predstavilo nove Tehnične smernice za zdravstvene objekte, ki jih pripravljajo in načrtovane investicije v bolnišnicah. V nadaljevanju so bile predstavljene teme vezane na izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom pri graditvi, rekonstrukciji in vzdrževalnih delih, preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom ter ugotovitve inšpekcijskega nadzora.
 
V drugem delu pa so predstavniki bolnišnic in gasilci predstavili stanje in težave, s katerimi se srečujejo, predvsem z vidika izvajanja evakuacije in varne intervencije ter načine oziroma njihov pristop k reševanju te problematike.

Gradiva s posveta so objavljena tukaj:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv111.htm


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE