Facebook
Twitter
YouTube

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije (24. 4. 2019)

Uprava RS za zaščito in reševanje je 23. 4. 2019 prejela častno listino Geološkega zavoda Slovenije, ki jo obdobno podeljujejo organizacijam za zasluge pri razvijanju sodelovanja in uveljavljanju družbenega pomena raziskovalne dejavnosti in dejavnosti GeoZS doma in v tujini.

URSZR je prejela častno listino GeoZS za dobro sodelovanje z zavodom pri razvoju dejavnosti in prenašanju geoloških znanosti in spoznanj med uporabnike. URSZR skupaj z GeoZS razvija aplikacijo MASPREM, s pomočjo katere poteka zgodnje opozarjanje o nevarnostih plazenja tal glede na količino padavin na določeni lokaciji, uveljavlja spletni obrazec ePlaz za vnos podatkov o zemeljskih plazovih in ostalih pobočnih nestabilnostih, podpira projekte v mednarodnem prostoru in sodeluje pri obravnavi dogodkov, povezanih s plazenjem tal, še posebej pri vključevanju strokovnjakov GeoZS na misijah v tujini prek Mehanizma civilne zaščite EU.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE