Facebook
Twitter
YouTube

Študija primera poplav v Koloradu (16. 4. 2019)

Uprava RS za zaščito in reševanje je, od 16. do 18. aprila 2019, v okviru programa dvostranskega sodelovanja, gostila Nacionalno gardo Kolorada.

V okviru programa dvostranskega sodelovanja med Upravo RS za zaščito in reševanje in Nacionalno gardo Kolorada je bila v torek, 16. aprila  2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani organizirana ''Študija primera: poplave v Koloradu''. Predavatelji s praktičnimi izkušnjami iz Urada za obvladovanje nesreč zvezne države Kolorado, Nacionalne garde Kolorada in lokalne skupnosti mesta Lyons so predstavili bogate izkušnje in dobre prakse pri obvladovanju poplav, od preventive in pripravljenosti do odziva in tudi obnove. Pri odzivu je bil poudarek na organizaciji in koordinaciji dela vodstvenih struktur, predstavljena je bila tudi podpora vojske pri ukrepanju ob poplavah. Študije primera se je udeležilo prek 120 domačih in tujih strokovnjakov ter predstavnikov organov in služb s področja obvladovanja poplav.
 
V sredo, 17. aprila 2019, se je dogodek nadaljeval z regionalno delavnico, ki se je je udeležilo 35 strokovnjakov  iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in  ZDA – zveznih držav Kolorado in Maryland.  Udeleženci so  izmenjali izkušnje in dobre prakse na področju obvladovanja poplav ter okrepili sodelovanja, da bosta ukrepanje in tudi meddržavna pomoč ob nesrečah še učinkovitejša.  V četrtek, 18. aprila 2019, so se aktivnosti zaključile s sestankom med predstavniki Kolorada  in Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je bil namenjen načrtovanju in pripravi dogodkov v prihodnjem obdobju.
 
Sodelovanje Ministrstva za obrambo z Nacionalno gardo Kolorada poteka že od leta 1993 na podlagi partnerskega programa med Koloradom in Republiko Slovenijo. V teh letih se je vzpostavilo tudi tesno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer v obliki delovnih obiskov, sodelovanja na vajah, delavnicah in seminarjih ter tudi z nudenjem pomoči ob nesrečah. V 26 letih je bilo izvedenih prek 30 dogodkov, tako v Sloveniji kot ZDA, ki so se jih udeležili slovenski in ameriški strokovnjaki  s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z različnih področij in ravni.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE