Facebook
Twitter
YouTube

Posvet Požarna varnost v bolnišnicah (8.4.2019)

V Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu bo v četrtek, 25. aprila 2019, posvet Požarna varnost v bolnišnicah. Posvet je namenjen vodstvenim delavcem bolnišnic, predstojnikom oddelkov, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in drugim. Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Program posveta in prijavnica sta v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program in prijavnica (PDF datoteka)