Facebook
Twitter
YouTube

Christos Stylianides obiskal Ig in vajo v jami Kotarjeva prepadna (11. 3. 2019)

8. in 9. marca je potekal obisk evropskega komisarja na Upravi RS za zaščito in reševanje. V sklopu obiska pa si je še ogledal vajo jamarske enote CaveSAR v jami Kotarjeva prepadna, Novo mesto.

V petek, 8. marca, je bil evropski komisar gost na Fakulteti za družbene vede, jkjer je potekal dialog z državljani. Glavni poudarki so bili predvsem kar se tiče civilne zaščite, da smo bolj učinkoviti v varovanju naši prebivalcev in reševanju življenj takrat, ko delamo kolektivno. Potrebujemo okrepljen sistem pri odzivu na naravne nesreče, kot je rescEU.

V soboto, 9. marca, pa je Stylianides obiskal Izobraževalni center zaščite in reševanja na Igu. Predstavljen mu je bil naš sistem delovanja civilne zaščite in sam center, ob katerem je dejal, da je na visokem nivoju, ki zagotavlja visoko kvalitetna izobraževanja profesionalnim reševalcem in vsem prostovoljcem. Dobra izobraževanja so predpogoj za učinkovit odziv na naravne in druge nesreče.
 
Po ogledu Iga so se, komisar z delegacijo in predstavniki MO in URSZR, odpravili v Novo mesto na ogled reševanja iz jame Kotarjeva prepadna. Prikazano je bilo reševanje ponesrečenca iz jame in predaja nujni medicinski pomoči ter razminiranje neeksplodiranih ubojnih sredstev. Tako nad delom jamarjev kot nad ekipo NUS je bil komisar več kot navdušen in čestital vsem za uspešno opravljeno delo in poudaril njihov pomen ter potrdil, da bo podpora vsem še naprej zagotovljena.
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE