Facebook
Twitter
YouTube

ZAKLJUČEK ŠTABNIH VAJ NA BRDU PRI KRANJU (7.2.2019)

Od 2. do 6. februarja 2019 so na Brdu pri Kranju v okviru evropskih projektov potekale štabne vaje. Sodelujoči na vaji so prišli iz 23 različnih držav in sicer: Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Finske, Hrvaške, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Združenega Kraljestva.

V štabnih vajah so se preigravali različni scenariji in sicer poplave in potres na tak način, da zajemajo vse tipe modulov oziroma namenskih enot. Le-ti so organizirani po vrstah naravnih in drugih nesreč oziroma dejavnostih ob nesrečah: moduli za črpanje vode, čiščenje vode, obvladovanje poplav, reševanje na vodi s pomočjo čolnov, gašenje gozdnih požarov, gašenje gozdnih požarov z vozili, gašenje gozdnih požarov z letali, gašenje gozdnih požarov s helikopterji, napredna zdravstvena postaja, napredna kirurška zdravstvena postaja, evakuacija žrtev nesreč po zraku, iskanje in reševanje v urbanih okoljih, RKB izvidovanje in vzorčenje, iskanje in reševanje na kontaminiranem območju, terenska bolnišnica, postavitev začasnih bivališč  in ekipe za tehnično pomoč in podporo.

Letošnja posebnost na vaji je bilo certificiranje v evropski prostovoljni nabor (European Voluntary Poll) španskega CaveSAR modula, ki so se prav tako sestali s slovenskim CaveSAR modulom, ki je bil prvi tovrstni certificiran v Evropi. Prav tako je bil posebnost tudi HCP modul, ki so ga sestavljali člani vseh treh Baltskih držav: Estonija, Latvija, Litva.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PowerPoint datoteka)