Facebook
Twitter
YouTube

Štabne vaje za module ModTTX3 na Brdu pri Kranju (3.2.2019)

Na Brdu pri Kranju se je v soboto, 2.2.2019, začela tretja štabna vaja za module Civilne zaščite ModTTX3.

Štabne vaje so pomemben korak pri usposabljanju modulov Civilne zaščite EU oziroma vodstvenega osebja navedenih enot. Osnovna cilja štabnih vaj za module sta nadgraditev znanja, ki so ga osebje modulov (vodje, njihovi namestniki in osebje za zvezo), strokovnjaki predvideni za delo na misijah mehanizma Civilne zaščite EU in člani enot za tehnično pomoč in podporo (TAST) pridobili na tečajih Mehanizma Civilne zaščite EU ter priprava za delovanje na misiji od aktiviranja mehanizma ob nesreči, napotitve modulov in strokovnjakov, njihovega delovanja in zaključka misije.

Tokratna vaja bo potekala do 6.2.2019 in jo bo v sodelovanju z Evropsko komisijo izvedel konzorcij sorodnih služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Nemčije, Belgije, Danske, Francije, Hrvaške in Slovenije. Na vaji s scenarijem poplav in potresa, ki prizadenejo Slovenijo bo sodelovalo 84 strokovnjakov iz 23 držav.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE