Facebook
Twitter
YouTube

Podpis aneksov k pogodbam za leto 2019 (19. 12. 2018)

Danes je na Igu potekal sestanek v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti na področju zaščite in reševanja v letu 2019 in hkrati podpis aneksov k pogodbam za leto 2019.

Danes je v ICZR na Igu potekal sestanek o sofinanciranju dejavnosti vseh enot, služb in organizacij, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja. Predstavljeni so bile tudi možnosti črpanja evropskih sredstev, katerih so se nekatere službe že posluževale in je v ta namen jamarska reševalna služba predstavila primer dobrih praks iz dveh uspešno izvedenih projektov.

Na sestanku so bili izpostavljeni predvsem problemi iz vidika financiranja, glede na to, da vsi prihajajo iz vrst prostovoljstva, a odgovornost le to že skoraj da ne presega.

Ob koncu sestanka je generalni direktor Darko But podpisal usklajene anekse k pogodbam z vsemi enotami, službami in organizacijami, ki sodelujejo v sistemu ZIR, to so:  Aeroklub "Josip Križaj" Ajdovščina, Aeroklub Bovec, Letalski klub Divača, Avio Fun Klub Koroška Libeliče, Obalni letalski center Portorož, Aeroklub Postojna, Aeroklub Zagorje ob Savi, Gasilska zveza Slovenije, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Gorska reševalna zveza Slovenije, Podvodna reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Kinološka zveza Slovenije, Zveza reševalnih psov Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Zveza radioamaterjev Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, TKI Hrastnik, Premogovnik Velenje, Medicinska fakulteta, Združenje Slovenskih poklicnih gasilcev, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Nacionalni inštitut za biologijo, ZVD Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, CB radio klub Soča, Morje - Adria-Tow d.o.o., Mitja Petrič s.p., Prosub d.o.o. in Mobilna enota meteorologijo in hidrologijo ARSO.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE