Facebook
Twitter
YouTube

Posvet na Izpostavi Celje (7.12.2018)

Včerajšnjega Posveta, organiziranega s strani Izpostave Celje, so se udeležili župani, poveljniki CZ ter strokovni delavci 33 občin Zahodnoštajerske regije, Regijski štab CZ za Zahodnoštajersko, vodje javnih reševalnih služb, enot in služb CZ, predstavniki organizacij, društev, zvez, Policije ter SV.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju države in regije ter usklajuje naloge iz svoje pristojnosti v lokalnih skupnostih.

December je čas, ko se oziramo nazaj in delamo ”inventuro” leta, zato smo predstavili izvedene naloge v letu 2018. Predstavili pa smo tudi zaključno poročilo Vaje potres ZŠ 2018. Hkrati pa je čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja, zato smo predstavili predlog dela in sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE