Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje Slovenija - Madžarska (30.11.2018)

V kraju Vonyarcvashegy na Madžarskem je 28. in 29. novembra 2018 potekala 19. seja Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami. Vodja slovenske delegacije je bil generalni direktor URSZR Darko But.

Predstavniki obeh delegacij so na delovnem sestanku pregledali poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2018 ter potrdili program dvostranskega sodelovanja za leto 2019. Posebej je bilo izpostavljeno zelo dobro sodelovanje med državama na obmejnem področju v letu 2018, kjer so se zvrstile številne skupne aktivnosti, kot je bila skupna terenska vaja na temo poplav z sodelovanjem enot za prečrpavanje vode z obeh držav.

Skupno sodelovanje na vajah in v projektih EU ter izmenjava izkušenj in dobrih praks so ključne skupne aktivnosti dvostranskega sodelovanja tudi v prihodnje. Vodja slovenske delegacije Darko But in vodja madžarske delegacije Dr. Zoltán Góra sta ob koncu delovnega sestanka podpisala še Skupno izjavo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE