Facebook
Twitter
YouTube

Gozdni požari v Koloradu kot študija primera (14. 11. 2018)

V okviru programa dvostranskega sodelovanje med Republiko Slovenijo in Koloradom na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bila danes v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu organizirana študija primera gozdnih požarov v Koloradu.

Strokovnjaki Erik Hansen, Trevor Denney, in Rocco Snart iz Kolorada so predstavili delovanje njihovega sistema odzivanja na nesreče s poudarkom na vodenju intervencij ter odziv v primeru požara v mestu Springs leta 2016. Študije primera gozdnih požarov v Koloradu se je udeležilo preko 100 predstavnikov različnih reševalnih enot in zainteresirane javnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE