Facebook
Twitter
YouTube

DOGODKI V OKVIRU PROJEKTA IPA DRAM (13. 11. 2018)

V Ljubljani od 12. do 14. novembra 2018 v okviru projekta IPA DRAM poteka 3. regionalna delavnica na temo ocenjevanja škode in priprave ocen tveganj. Delavnice se udeležuje 35 strokovnjakov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Japonske, Kosova, Makedonije, Slovenije, Srbije, Švedske in Turčije.

Cilji delavnice so s pomočjo izmenjave izkušenj in dobrih praks izboljšati poznavanje sistemov za ocenjevanje škode po nesrečah, spodbuditi izmenjavo podatkov o škodah z uporabo usklajenih pristopov v skladu s Sendaiskimi smernicami in smernicami EU in seznaniti udeležence s pristopi in metodologijo za pripravo ocen tveganj. Osrednja tema delavnice, ki povezuje naštete cilje, so požari v naravi.

Po zaključku delavnice bo od 14. do 15. novembra 2018 potekal še sestanek Usmerjevalnega odbora IPA DRAM. Namen Usmerjevalnega odbora projekta IPA DRAM, ki se sestaja dvakrat letno, je nadzirati izvajanje projekta ter dajati usmeritve in konkretne nasvete za učinkovito izvedbo projekta. Ključni poudarek tokratnega srečanja je vključevanje tem projekta v aktivnosti Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (DPPI SEE).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE