Facebook
Twitter
YouTube

DAN 1 VAJA POTRES 2018 (19. 10. 2018)

Danes se je pričela vaja ZiR "POTRES 2018" na območju Zahodne Štajerske v okviru katere trenutno potekata dve vaji na temo potresa in sicer v Cinkarni Celje ter Premogovniku Velenje.

Cinkarna Celje
Vaja je pripravljena na predpostavki, da se na območju celjskega zgodi potres VIII. stopnje po EMS. Zaradi potresa pride do požara in nezgode z nevarnimi snovmi. Ker dogodek cinkarna ne obvladuje z lastnimi resursi se aktivira regijski center za obveščanje Celje, ki aktivira ustrezne enote in službe ter obvešča ostale pristojne organe. Namen vaje je preizkusiti vzpostavljen sistem Cinkarne Celje ukrepanja ob izrednih dogodkih. Sistem vključuje odziv zaposlenih, ukrepanje industrijske gasilske enote Cinkarne Celje, sodelovanje drugih enot v sistemu zaščite in reševanja ter obveščanje javnosti ob izrednih dogodkih. Kljub razpoložljivim silam na mestu požara pa le-te številčno in materialno še vedno ne zadoščajo tako je vodja intervencije zahteval aktiviranje drugih prostovoljnih gasilskih društev. Aktiviral se je štab CZ Cinkarne Celje in CZ MOC. Štab CZ Cinkarne Celje je izvedel alarmiranje zaposlenih in prebivalcev preko siren na večnamenskem objektu in objektu PE Polimeri. Cinkarna Celje preko Štaba CZ MO Celje zaprosi za pomoč, preko ReCO, Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je opravil terenske in laboratorijske, kemijske, biološke preiskave in meritve ter sodeluje pri ukrepih na poziv v primeru naravnih ali okoljskih nesreč in terorističnih akcij.
 
Premogovnik Velenje
Namen vaje je preizkusiti delovanje in usklajevanje določenih zakonsko odgovornih dejavnikov v primeru rudarske nesreče v jami Premogovnika Velenje ali v kateri koli drugem rudarskem podjetju v Sloveniji ter preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot in usklajenost s silami za zaščito, reševanje in pomoč v sistemu VNDN. Na območju Šaleške doline je prišlo do močnejšega potresa in pri tem do težav oz. kratkih stikov na elektroinštalacijah, kar je povzročilo požar v kompresorski postaji in spodbudilo stebrni udar v jamskih objektih na področju odkopnih plošč A in B na k.-95 v jami Pesje Premogovnika Velenje. Zaradi požara v kompresorski postaji, ki je v bližini vstopnega jaška NOP in hkrati neugodnih vremenskih razmer (smeri vetra) je goste dimne pline potegnilo v jašek in naprej na jamska delovišča, ki dobivajo sveži zrak preko vstopnega servisnega jaška NOP. Dežurni premogovnik je najprej aktiviral gasilce PIGD PV za gašenje požara, izvedel obveščanje po protokolu ter nemudoma ukazal umik iz jamskih delovišč v jami Pesje. Ogroženo je celotno področje jame razen SZ predela (steber CD), glavnega odvoza, dela južne talninske zveze in muzeja. Vsi zaposleni so se začeli umikati v skladu z načrtom obrambe in reševanja. Delavci iz področja Pesja so se umaknili v traso glavnega odvoza in naprej proti površini. Na osnovi javljanj nadzornikov delovišč je ugotovljeno, da je v jami Pesje pogrešanih pet zaposlenih iz ogroženega območja blizu oz. v območju stebrnega udara. Zato je potrebno aktivirati reševalno četo PV, na pomoč pa poklicati tudi ostale republiške rudarske reševalne enote.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE