Facebook
Twitter
YouTube

Vaja POTRES - ZAHODNA ŠTAJERSKA 2018 (17. 10. 2018)

V petek, 19. oktobra, in v soboto, 20. oktobra, bo v štirih občinah Zahodno Štajerske regije – v Velenju, Celju, Žalcu in Laškem potekala vaja ZiR regijskega pomena »Potres – Zahodna Štajerska 2018«.

V petek, 19. oktobra bo v regiji in sodelujočih občinah izvedena štabna vaja, v soboto, 20. oktobra, pa bo med 8. in 15. uro na območju stare elektrarne, na Koroški cesti v Velenju izvedena praktična vaja, kjer bo simulirana porušitev šole s 30 poškodovanimi.

Vaja je organizirana v sodelovanju Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, Izpostave URSZR Celje, mestne občine Celje, Mestne občine Velenje, Občine Laško, Občine Žalec, Policijske Uprave Celje in Splošne bolnišnice Celje - Urgentni center, NMP.
Vaja »Potres ZŠ 2018« se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je širše območje Zahodno Štajerske regije prizadel potres intenzitete VIII po evropski potresni lestvici EMS. Najbolj so prizadete Mestna občina Celje in Velenje ter Občina Laško in Žalec, kjer se na javnih in zasebnih stavbah pojavijo velike razpoke na stenah, več starejših in slabo grajenih stavb se porušijo. Sodelovalo bo več kot 700 pripadnikov javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, regijskih enot in služb Civilne zaščite, organov, služb in nevladnih organizacij.

Namen vaje je preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu, ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter jih odpraviti, preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja, preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami, preveriti usklajenost delovanja policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, službe nujne medicinske pomoči itd.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE