Facebook
Twitter
YouTube

112 – številka za klic v sili in Oktober – mesec požarne varnosti (3. 10. 2018)

Letos, ko v Sloveniji praznujemo 20. obletnico uvedbe številke za klic v sili, torej številke 112, smo tej pomembni številki namenili tudi projekt Oktober – mesec požarne varnosti. V projektu sodelujemo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo. Namen letošnje teme je prebivalcem približati številko za klic v sili 112.

Številka 112 je številka za klic v sili, na katero lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Klic na številko 112 je brezplačen tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije, nanjo pa lahko pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, pošljete kratko sporočilo (SMS) ali posredujete besedilni klic prek sistema WAP 112. Številka je dosegljiva 24 ur dnevno, vse dni v letu. Klice na številko 112 sprejemajo v trinajstih regijskih centrih za obveščanje: v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Trbovljah. Klic se, glede na kraj kličočega, samodejno usmeri v pristojni regijski center za obveščanje. V Sloveniji je od 1. februarja 2015 omogočen eKlic (eCall), ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilu ali se sproži samodejno takoj, ko senzorji, vgrajeni v vozilu, zaznajo nesrečo.

V raziskavi javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Sloveniji, ki je bila izvedena septembra in oktobra 2017, je bilo ugotovljeno, da je številka 112 v Sloveniji dobro znana. Kljub temu smo za še večjo prepoznavnost in da bi številko res vsi poznali in vedeli, kako in kdaj nanjo poklicati, izdali plakat in zgibanko, v kateri so predstavljene informacije o klicu na številko 112. Del besedila v zgibanki je preveden v angleški, nemški, italijanski, hrvaški in madžarski jezik. Plakat in zgibanka se lahko uporabljata kot didaktično gradivo v izobraževalnem procesu (vrtci, šole, izbirni predmet varstvo pred naravnimi ali drugimi nesrečami, usposabljanje za varstvo pred požarom). Velikost besedila v zgibanki je prilagojena slabovidnim osebam. Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje bodo gradiva razdelile javnim ustanovam, kot so vrtci, šole, univerze, knjižnice, zdravstveni domovi in upravne enote, kjer bodo na voljo obiskovalcem.

TV Slovenija bo oktobra predvajala telop, v katerega je vključen slovenski znakovni jezik. Že februarja, na Evropski dan številke 112 (to je 11. 2.), je bil v otroški informativni oddaji Infodrom objavljen prispevek, ki je bil posnet v Regijskem centru za obveščanje v Ljubljani. Radovedni otroci iz oddaje Firbcologi pa so posneli prispevek, ki bo objavljen v njihovi oktobrski oddaji.

Za najmlajše je bila ponatisnjena knjižica Ježek Snežek in 112. To je ena izmed zgodb iz zbirke Ježek Snežek, ki jo otroci dobro poznajo, glede na vsebino pa so knjižice primerne za Eko bralno značko. Otroci iz vrtcev in osnovnih šol so na temo številke 112 ustvarjali na 22. natečaju Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112. Večkrat je bila izvedena lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in gasilko Jež.

Številka 112 je od februarja oglaševana na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa in tako vidna velikemu številu ljudi, tako tistim v vozilih kot tudi mimoidočim. Preventivne aktivnosti za prebivalce, s poudarkom na številki 112, smo predstavili na prireditvah, kot so Čarobni dan, Otroški bazar, Sobra in Festival za 3. življenjsko obdobje. Februarja je bila na evropski dan številke za klic v sili 112 v Postojni novinarska konferenca, na kateri smo predstavili statistiko klicev na številko za klic v sili 112 leta 2017, z radijskim oglasom pa smo ozaveščali o številki 112. Aprila 2018 je Evropsko združenje številke za klic v sili 112 (EENA) v Ljubljani organiziralo vsakoletno konferenco, na kateri so bila ob 20-letnici delovanja številke 112 v Sloveniji podeljena priznanja za dosežke pri razvoju in ozaveščanju ljudi o enotni številki za klic v sili 112.

Leta 2018 smo poleg aktivnosti, ki so posvečene številki za klic v sili 112, na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje redno izvajali preventivne aktivnosti za prebivalce. Z objavo radijskih oglasov in telopov smo opozarjali na požarno varnost otrok, varno kopanje, nevarnost dimniških požarov in nevarnost ogljikovega monoksida. Glede na vremenske razmere in možnost nastanka nesreč smo na spletni strani izpostavili napotke, kako se pripraviti na nesreče in kako ravnati ob njih. Opozorila in napotke smo posredovali tudi prek Facebooka in Twitterja. Za šolsko leto 2018/19 smo razpisali literarni in likovni natečaj na temo neurje. Knjižica Delujmo preventivno, v kateri so zbrani napotki, kako ravnati ob različnih nesrečah, je bila prevedena v angleški jezik in izdana pod naslovom Let's act preventively.

Nekatere aktivnosti bodo izvedene do konca leta. Predvajani bodo telopi in radijski oglasi o požarni varnosti med božičnimi in novoletnimi prazniki, nevarnosti ogljikovega monoksida in nevarnosti dimniških požarov. Tri namizne didaktične igre (Delujmo preventivno, Evakuacija in Klic na številko 112) bodo digitalizirane in bodo dostopne na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, namenjeni otrokom (Ježkova hišica). V sodelovanju z otroškima revijama pripravljamo novo namizno didaktično igro in prispevek o neurju, prek katerih bodo lahko otroci skupaj s starši, vzgojitelji in učitelji spoznavali nevarnosti neurij in kako ravnati pred in med neurjem. Napotki glede požarne varnosti, varstva pred utopitvami in ravnanja ob potresu bodo tudi letos objavljeni na učnem gradivu, ki ga dobijo učenci 6. razredov osnovnih šol in maturanti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE