Facebook
Twitter
YouTube

Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v Postojni (2. 10. 2018)

Letos že XXIV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo to soboto, 6. oktobra, v Postojni. Aktivnosti največje tovrstne prireditve pri nas so predstavniki organizatorjev podrobneje pojasnili na današnji novinarski konferenci v novem Gasilsko-reševalnem centru Postojna. Poudarili so pomen dogodka za ozaveščanje in dvigovanje ravni znanja širše javnosti glede nudenja prve pomoči, saj je od tega lahko odvisno človekovo življenje. Kot so dejali v povabilu prebivalcem Postojne z okolico na sobotno prireditev: »Življenja rešujemo skupaj.«

Na XXIV. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih regijskih preverjanjih dosegle prvo mesto oziroma izkazale izjemno visoko raven znanja. Stanislav Lotrič iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter vodja sobotnega preverjanja je dejal, da imamo v Sloveniji več kot sto ekip prve pomoči Rdečega križa (RK), Civilne zaščite (CZ) in delovnih organizacij. Poudaril je, so vsi člani ekip, katerih ustanovitelji so območna združenja RK, občine ali delovne organizacije, prostovoljci, ki običajno ne prihajajo iz zdravstva, imajo pa čut za sočloveka in želijo ljudem v stiski pomagati. Pojasnil je, da se morajo ekipe za vzdrževanje pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah udeležiti številnih aktivnosti, pri čemer so regijske in državna prireditev organizirana preverjanja usposobljenosti in znanja ekip prve pomoči za različne nesreče ali izredne dogodke.

Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije in namestnica predsednika Organizacijskega odbora prireditve Renata Brunskole je na novinarski konferenci predstavila prizadevanja RKS kot institucije, ki v Sloveniji skrbi za doktrino laične prve pomoči, za ozaveščanje širše javnosti glede ukrepanja ob nesrečah. Poudarila je, da ker 90 odstotkov življenj reši lokalno prebivalstvo, ki se na mestu nesreče znajde naključno in pomaga udeleženim. Skladno z medicinsko stroko je pravilno ukrepanje v prvih štirih minutah po nesreči z zavarovanjem kraja nesreče, klicem na številko 112 in masažo srca bistveno za preživetje.

Da bi zavedanje o pomenu pravilne prve pomoči krepili med prebivalstvom, bo prireditev potekala na sedmih lokacijah v središču Postojne, in sicer na Vegovi ulici 11, Trgu padlih borcev 1a, Tržaški cesti 36, Prečni ulici 2, v podhodu na Novem trgu, v ulici Gregorčičev drevored 2a in na otroškem igrišču na Titovi cesti. Podžupan Občine Postojna Andrej Berginc je izrazil zadovoljstvo, da bo prireditev v Postojni. Kot je dejal, sta bili na Postojnskem dve največji cestni nesreči, prebivalce so prizadeli tudi žled in poplave. Občanke in občane je povabil, da se prireditve udeležijo in da so zaradi povečanega prometa v soboto bolj strpni, morebitnih cestnih zapor pa, kot je dejal, ne predvidevajo.

Na navedenih lokacijah se bodo predstavile različne javne reševalne in druge organizacije, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos se bodo tako predstavili Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Podvodna reševalna služba, Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in novogoriška Enota za zveze. Na Titovem trgu bo nastanitvena enota RK OZ Nova Gorica, ki ima kapaciteto nastanitve do sto ljudi in jo aktivirajo ob velikih nesrečah. V tej enoti bodo prostovoljci RKS med prireditvijo brezplačno merili krvni tlak, sladkor in holesterol ter določali krvne skupine, obiskovalci pa se bodo lahko vpisali tudi v bazo krvodajalcev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE