Facebook
Twitter
YouTube

SOBRA 2018 (14.9.2018)

Od 20. do 23. septembra 2018 bo v Gornji Radgoni, na lokaciji Pomurskega sejma d.d., Cesta na stadion 2, potekal 7. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA 2018, ki bo predstavil opremo, tehniko, veščine in najpomembnejše institucije, ki zagotavljajo obrambo, pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Povezal bo profesionalce, prostovoljce in vse ostale ki skrbimo za varnost domov in družin ter poskrbel za izmenjavo znanja in izkušenj.

Med letošnjimi razstavljavci ponovno aktivno sodeluje tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Tako bo Uprava RS za zaščito in reševanje na 120 m2 notranjih razstavnih prostorov v hali A2 (A2-303) in na 800 m2 zunanji razstavnih prostorov pred njo, predstavila svojo organiziranost in svoje glavne dejavnosti, med drugim s področja izvajanja operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistema opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijski sistem, izobraževanja in usposabljanja, področje osebne in vzajemne zaščite, načrtovanja, raziskave in razvoj ter mednarodno sodelovanje.

Obiskovalci se bodo lahko podrobneje seznanili z dejavnostmi in opremo enot, služb in organov Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, med drugimi organi, enote in službe Civilne zaščite na državnem in regijskem nivoju, državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (DEvNUS), Jamarska reševalna služba (JRS JZS), Gorska reševalna služba (GRS GRZS), Podvodna reševalna služba (PRS PZS), Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi (TKI Hrastnik) idr.

Izvajale se bodo promocijske aktivnosti povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino, programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito ter preventivno akcijo na temo številke 112 (20. obletnica delovanja številke za klic v sili – 112), ki bo potekala v oktobru – »mesecu požarne varnosti«. V sklopu tega bo med drugim pripravljen otroški kotiček in kviz za najmlajše obiskovalce sejma. Za predšolske in osnovnošolske otroke prve triade bosta drugi dan sejma, v dvorani 1, organizirani dve brezplačni lutkovni predstavi "Pikec Ježek" in "Gasilko Jež", v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-Fru.

Prav tako se bodo v sklopu obsejemskih aktivnosti izvajale promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sejemski obisk tujih strokovnih delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške in Avstrije.

Vljudno vabljeni na ogled sejemskih in obsejemskih aktivnosti sejma SOBRA 2018!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE