Facebook
Twitter
YouTube

Prizadevanja za boljše čezmejno obveščanje v primeru nesreč (13. 6. 2018)

V sredo, 13.6.2018, je v prostorih Civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine potekalo prvo testiranje in krajše usposabljanje za uporabo digitalnih EMER obrazcev za čezmejno obveščanje o nesreči med Slovenijo in Furlanijo-Julijske krajino.

Testiranje je potekalo v skladu s Protokolom o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Civilno zaščito avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
Usposabljanja so se iz Slovenije udeležili predstavniki vseh štirih obmejnih regijskih centrov za obveščanje (Nova Gorica, Koper, Postojna in Kranj) ter Centra za obveščanje Republike Slovenije. Digitalizacija EMER obrazcev je ena od ciljev EU projekta ALPDIRIS, v katerem poleg ostalih partnerjev sodelujeta tudi Uprava RS za zaščito in reševanje ter Civilna zaščita Furlanije-Julijske krajine in bo pripomogla k skrajšanem in izboljšanjem čezmejnem obveščanju v primeru nesreče.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE