Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek državnega natečaja 2017/2018 - Klic na številko 112 (16. 5. 2018)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je danes, 16. maja 2018, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu organizirala zaključno prireditev 22. državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112. Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem področju ter njihovim mentorjem smo podelili priznanja in nagrade.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112« smo želeli mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati o enotni evropski številki za klic v sili 112 in njeni pravilni uporabi, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije. S preventivnim znanjem in ravnanjem – tudi s pravilnim in pravočasnim klicem na števiko 112 lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Natečaj za najboljša likovna in literarna dela na temo Klic na številko 112 je potekal dvostopenjsko – na regijski in državni ravni v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 4612 mladih in 786 mentorjev iz 120 vrtcev s podružnicami, 200 osnovnih šol s podružnicami in 15 osnovnih šol s prilagojenim programom. 

Na regijskem nivoju so izpostave URSZR v šolskem letu 2017/2018 prejele 3774 likovnih in 469 literarnih del iz vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Izven konkurence smo iz Madžarske prejeli tudi 30 likovnih del iz 7 osnovnih šol. Pri nastanku teh del je sodelovalo 9 mentorjev. 

Izpostave URSZR so opravile regijski izbor ter na državno raven poslale 237 likovnih in 143 literarnih del. Državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del sta nato med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih in 15 najboljših literarnih del.  

Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, ampak so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih ICZR na Igu. 

Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv in pester dan. Nagrajence, njihove mentorje, starše in predstavnike izpostav je najprej pozdravila ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, nato so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. Sledila je predstavitev poteka letošnjega natečaja, podelitev potrdil in nagrad nagrajencem in njihovim mentorjem. Nato so si nagrajenci, njihovi mentorji in starši ogledali poligon, kjer se urijo različni reševalci ter se seznanili s helikopterjem in delovanjem posadke SV. Pred odhodom pa so se okrepčali s kosilom. 

Nagrajenci na 22. državnem natečaju »Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112« so:

1. kategorija: predšolski otroci 

Likovna dela

2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela 

 Likovna dela

3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela

Likovna dela 

4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

Literarna dela

Likovna dela


Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE