Facebook
Twitter
YouTube

Osnovni tečaj za module civilne zaščite (19. 3. 2018)

V okviru programa usposabljanja mehanizma civilne zaščite EU poteka od 17. do 23. marca 2018 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu Osnovni tečaj za module civilne zaščite (MBC – Modules Basic Course).

Glavni namen usposabljanj je povečati zmožnost vodstva modulov (enot za zaščito, reševanje in pomoč) iz evropskih držav za sodelovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah, tako na območju Evropske unije kot v državah izven nje. Udeleženci spoznavajo kompleksnost mednarodnih intervencij, 6-dnevni tečaj pripeva k uspešnejšemu mednarodnemu odzivu ob večjih nesrečah v okviru mehanizma CZ EU.
Na tečaju sodeluje 20 udeležencev iz Bosne in Hercegovine, Belgije, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Švedske, Turčije in Velike Britanije. Skozi vsebino tečaja jih vodijo izkušeni predavatelji in predavateljice iz Danske, Norveške, Slovenije in Velike Britanije. Tekom tečaja je udeležencem predstavljen tudi slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prav tako pa spoznajo tudi nekatere turistične znamenitosti Slovenije.
Uprava RS za zaščito in reševanje je vodilni partner pri izvajanju usposabljanj za module v obdobju 2016-2020 ter pri tem sodeluje s švedsko Agencijo za zaščito in pripravljenost (MSB), avstrijskim Rdečim križem (ARC), avstrijskim Ministrstvom za notranje zadeve (BM.I) in Gasilsko šolo iz Velike Britanije (FSC). V obdobju 2016-2020 bo skupaj z konzorcijskimi partnerji izvedla 20 Osnovnih tečajev za module civilne zaščite in usposobila 400 strokovnjakov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE