Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje za dekontaminacijo (17. 3. 2018)

Od 15.3. do 17.3.2018 smo v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, Sekcijo za ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah (MRMI) poskusno izvedli tridnevno usposabljanje poklicnih gasilcev za izvajanje dekontaminacije ponesrečencev v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah.

Usposabljanje bo potekalo v obliki kratkih predavanj, predstavitev in učnih delavnic. Cilji programa so udeležence usposobiti za pravilen in varen postopek dekontaminacije ponesrečencev in samih reševalcev, ki morajo poznati:

– postopek reševanja v nesrečah z nevarnimi snovmi in umestitev dekontaminacije,
– Smernice za ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi snovmi,
– pomen pravočasne in pravilne dekontaminacije,
– vrste in postopke dekontaminacije,
– zaščito pri izvajanju postopka dekontaminacije,
– nujno opremo za izvajanje dekontaminacije,
– specifične postopke pri dekontaminaciji,
– postopke dekontaminacijske triaže.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE