Facebook
Twitter
YouTube

Dan Civilne zaščite 2018 (1. 3. 2018)

V četrtek, 1.3.2018, smo na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju posameznikov in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podelili priznanja Civilne zaščite.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, prejemnikom priznanj in nagrad pa sta čestitali tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za obrambo Andreja Katič.

Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja prejme letos 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Za podelitev na osrednji slovesnosti je predvidenih 45 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca.

Pregled regijskih podelitev priznanj Civilne zaščite:

IZPOSTAVA URSZR

DATUM

URA

KRAJ

Postojna

2. 3.

18.00

Štanjel

Murska Sobota

2. 3.

17.00

Ljutomer

Kranj

5.3.

17.00

Radovljica

Nova Gorica

6. 3.

11.00

Kobarid

Maribor

6. 3.

17.00

Slovenska Bistrica

Ljubljana

6. 3.

17.00

Videm

Novo mesto

6. 3.

17.00

Šentjernej

Slovenj Gradec

6. 3.

17.00

Prevalje

Brežice

7. 3.

17.00

Krško

Trbovlje

7. 3.

13.00

Zagorje

Celje

8. 3.

17.00

Vransko

Koper

9. 3.

11.00

Izola

Ptuj

14. 3.

13.00

PrvenciPriznanja Civilne zaščite 2018

Kipec Civilne zaščite:

MILIVOJ DOLŠČAK

Obrazložitev:

Milivoj Dolščak se je rodil 30. maja 1957 v Ljubljani. Po končanem srednjem šolanju je bil obrtnik, s 1. aprilom 1980 pa je vstopil v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma takratno Civilno zaščito, ko se je zaposlil v Oddelku za civilno zaščito pri takratnem Mestnem sekretariatu za ljudsko obrambo mesta Ljubljane. Začel je na področju nadzora in vzdrževanja zaklonišč ter svojo kariero na omenjenem oddelku sklenil po osamosvojitveni vojni za Slovenijo kot načelnik oddelka ter načelnik in v. d. poveljnika Mestnega štaba za Civilno zaščito. Obe funkciji je opravljal tudi v času osamosvojitvene vojne in tako postal veteran vojne za Slovenijo. Ob delu je dokončal študij in pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator. Po odhodu iz Mestnega sekretariata se je zaposlil v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je opravljal funkcijo namestnika generalnega direktorja uprave in bil član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije.

Leta 1995 je prevzel naloge namestnika glavnega inšpektorja, kjer se je še posebej posvetil organizaciji inšpekcijskega nadzora zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, ki so poleg že obstoječega področja varstva pred požarom postali sestavni del pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naloge namestnika glavnega inšpektorja je opravljal do leta 2002, ko je za dve leti prevzel vodenje Sektorja za civilno obrambo v Direktoratu za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo. Na obrambnem področju je poprijel za delo z vso vnemo in tudi tam pustil sled svojega delovanja. Leta 2004 je prevzel vodenje Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter je glavni inšpektor še danes.

Milivoj Dolščak se je skoraj vso poklicno kariero ukvarjal s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj kar 36 let. Po osamosvojitvi je sodeloval pri pripravi sistemskih predpisov ter organiziranju temeljev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v novoustanovljeni državi. Tudi kasneje je ves čas sodeloval v procesu usposabljanja in izobraževanja, pri organiziranju in vodenju državnih vaj zaščite in reševanja, tesno sodeloval z nekaterimi društvi ter opravljal vrsto drugih odgovornih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Viden pečat je pustil na področju gasilstva, kjer je veliko pripomogel pri uspešnem delu Gasilske zveze Slovenije, sodeloval v predsedstvu in kasneje v upravnem odboru ter tvorno sodeloval na plenumih in kongresih, še vedno pa vodi programski svet gasilske šole. Vrsto let je bil član slovenske delegacije mednarodne organizacije gasilcev CTIF.

Milivoj Dolščak je ves čas svoje kariere izzive reševal s pogovori in dialogi. Vseskozi se je zavzemal za profesionalnost, človečnost in pripadnost sistemu. Njegove odlične organizacijske sposobnosti so prišle do izraza v različnih strukturah, ki jih je vodil skozi dolgoletno kariero. Največji poudarek je dal

 

strokovnosti, ki jo je najprej zahteval od sebe, nato pa nesebično prenašal na sodelavce. Bil je popustljiv pri dogovarjanju o realizaciji nalog, a neizprosen in dosleden pri njihovi izvedbi.

Za predano, profesionalno in strokovno opravljanje nalog je bil tako v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot tudi na Ministrstvu za obrambo večkrat odlikovan. Prejel je bronasti znak in plaketo Civilne zaščite ter bronasti, srebrni in zlati znak Slovenske vojske.

 

Plaketa Civilne zaščite se podeljujekot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Prejmejo jo:

ANŽIN FRANC

DUBRAVAC MILAN

FANK MARJAN

JERIČ MIRAN

ODAR PAVEL

OLAJ FRANC

RAZDRH VIKTOR

TOMŠE CIRIL

TRUŠNOVEC ŽARKO

PGD DOLENJI LOGATEC

PGD HOČE

PGD KAMNICA

PGD KANAL

PGD KOČEVJE

PGD LJUBLJANA ŠENTVID

PGD LUKOVICA

PGD PAPIRNICA VEVČE

PGD PIRAN

PGD PLANINA

PGD POLHOV GRADEC

PGD POLJČANE

PGD PREVOJE

PGD RAVNE NA KOROŠKEM

PGD SPODNJA ŠIŠKA

PGD STARI TRG

PGD ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

PGD VIDEM OB SAVI

PGD VRHNIKA

PGD ŽIBERCI

PGD ŽUŽEMBERK

 

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Prejmejo ga:

ANŽIČ ROBERT

ČOPI SIMON

HADNER JOŽE

KAPLENIK BLAŽ

MUHIČ DARKO

NOVAK BRANKO

ORAŽEM JAKOB

PŠENIČNIK ZLATKA

SERNEC FRANC

SKUBIC DARKO

SMOLE JOŽEF

TOMŠIČ KARLO

VENDRAMIN SIMON

VITAS PETAR

KRISEN- UND KATASTROPHENSCHUTZMANAGEMENT, BM.I, REPUBLIK ÖSTERREICH

MNZ - DPDVN - SEKTOR ZA VARNOSTNO NAČRTOVANJE

PGD BOHINJSKA BELA

PGD BREZOVICA PRI LJUBLJANI

PGD HRIB - LOŠKI POTOK

PGD MEŽICA

PGD MOŠNJE

PGD MOZELJ

PGD NORŠINCI

PGD RADMIRJE

PGD SODRAŽICA

PGD ŠENČUR

PGD ŠKOFLJICA

PGD TACEN

PGD VINICA

PGD VNANJE GORICE

PGD ZENKOVCI

PGD ŽELEZNIKI

S5QRP RADIOKLUB CELJE

 

Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejmejo ga:

ANDRAŠEC MARTINA

ANTOLIN MILAN

ANŽIČEK DARKO

ARTAČ ANTON

BOLTAR DEJAN

BRECELJ BOJAN

CAFUTA ROMAN

GAČNIK UROŠ

GAL ROMEO

GIOVANI PETER

GORJUP IGOR

GRUBER SREČKO

HADNER ROBI

HANSEL LJUBO

HORVAT MIRAN

KAJFEŽ MARKO

KLEMENČIČ GORAN

KLOBUČAR ALOJZ

KOKOL IVICA

KOREN DAMIJAN

KORENČ LADO

KOVAČIČ MIHA

KREGAR MILAN ML.

LESKOVEC ROK

LEVSTIK BOŽENA

LOZEJ MILOŠ

LUŽAR MARTIN

MARKOVIČ LEONARDO

MATJAŠIČ ROMAN

MEGLIČ MILAN

NERED IGOR

POLJANEC PETER ML.

POSILOVIČ ŠTEFAN

REŽEK SILVO

RODIČ PETER

ROT RADE

SKUMAVEC DOMINIK

SLATENŠEK MIRKO

SLAVEC DENIS

SMOLEJ TONI

SOJER BRANKO

SOŠNJA BOGDAN

ŠKARJA BOJAN

ŠRAJ MARIJA MIRA

ŠTOR NEVENKA

ŠVAGAN MATJAŽ

TURK BOŠTJAN

ZAKRAJŠEK MARKO

ZAKRAJŠEK WALTER

ZAVEC BOJAN

ZIDARIČ VANDA

151. HELIKOPTERSKA ESKADRILJA SLOVENSKE VOJSKE

DRUŠTVO GRS BOHINJ

PGD AMBRUS

PGD BLEJSKA DOBRAVA

PGD BREG

PGD DOBLIČE

PGD DOLGA VAS

PGD IMENO

PGD IŠKA LOKA

PGD KRIŽEVCI

PGD LOKOVICA

PGD MATENA

PGD MATERIJA

PGD MAVČIČE

PGD MIRNA

PGD PIŠECE

PGD PODKOREN

PGD PODPEČ

PGD PODSREDA

PGD STARA VRHNIKA

PGD SVETI LOVRENC

PGD ŠALKA VAS

PGD ŠMARTNO V TUHINJU

PGD ZAGORJE MESTO

PGD ZALOG-SP.KAŠELJ

PGD ZGORNJI BRNIK

 

Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prejmejo ga:

ADLEŠIČ SREČKO

BABIČ DAVORIN

BALAŽIC JOŽEF

BANOVAC ŽIVA

BAŠKOVIČ JOŽE

BEZOVŠEK ANTON ML.

BLATNIK BRANE

BRENČIČ UROŠ

BRIC SLAVKO

BRIŠKI TADEJ

BUTALA LUKA

BUTALA NEJC

CIBER JANEZ

CIGLER NIKOLAJ

ČAMERNIK JOŽE

ČUK ANTON

DIMNIK MOJCA

DUH LUKA

DVORNIK BOŠTJAN

ERČULJ JANEZ

FERLINC ANDREJ

FLAK ALEŠ

FLISAR DENIS

FRANCA BENJAMIN

FRLEŽ ALEŠ

GABRIČ JASNA

GABROVEC RENATA

GABRŠČEK JANI

GAČNIK UROŠ

GALUN MILAN

GLAČ JOŽICA

GRILJ SAVO

HERLE STANISLAV

HREN BOŠTJAN

HRIBAR MATJAŽ

HRNČIČ DUŠAN

HROVAT ROMAN

HUNJADI DUŠAN

HVALA IVANČIČ NATAŠA

INTIHAR RAJKO

JAGER TAMARA

JAGODIC ANDREJA

JAKOFČIČ MINELA

JARC FRANC

JAUŠEVEC ANŽE

JAZBAR FRANČIŠEK

JEREB TOMAŽ

JERIČ FRANC

KAKER BRANKO

KALAN STANISLAV

KANKARAŠ BORIS

KAPUN BERTL

KASTELEC GORAZD

KASTELIC MILAN

KASTELIC NINA

KEBER ANGEL

KLANČAR ROBERT

KLINAR DUŠAN

KNEZ FRANC

KOCBEK SONJA

KOLARIČ SANDI

KOMAT ANTON ML.

KORDEŽ MAGDALENA

KOREN ŠTEFAN

KOROŠAK PRIMOŽ

KRAMBERGER IVAN

KRAVANJA VIKTOR

KRAVANJA ZDRAVKO

KRENKER VASJA

KRK DAVID

KUNAC KRISTIJAN

LAKNER FRANC

LAMPRET BOGDAN

LAZIČ ALEŠ

LUKAN ANDREJ

MAFFI ANDREJ

MALOVRH BOJAN

MASTEN ROBERT

MAVRIN DAVOR

MAVRIN GREGA

MAVSAR MATJAŽ

MEGLEN BRANKO

MEGLEN MATJAŽ

MILAVEC LUCIJA

MLAKAR STANISLAV

MLAKAR VOJKO

MODRINJAK BRIGITA

MRAVLJAK MARTIN

NAGODE BRIGITA

NIKOLIĆ BORICA

NOVAK IZIDOR

NOVAK MATJAŽ

OBLAK MAJA

OBREZA ROMAN

OCVIRK UROŠ

OMEJEC TOMISLAV

OSOLNIK DEJAN

PADAR ANDREJ

PAJK MARJAN

PER JOŽEF

PERHAJ LUKA

PFEIFER DUŠAN

PIMEC GAŠPER

PINOSA JOŽE

PIŠEK JANEZ

PODGORNIK DARKO

PODRŽAJ TANJA

POGAČNIK DAVID

POGORELC ANDREJ

POLANIČ ZVONKO

POLC SIMON

POLUTNIK  MIRKO

PRAH IGOR

PUŠLJAR MILAN

RAMŠAK MATJAŽ

REINER PRIMOŽ

REPAS BORIS

ROGELJ KATJA

ROSA JANKO

SAGADIN BOŠTJAN

SEKAVČNIK MIRKO

SEŠEK TOMAŽ

SIMONČIČ KRISTIJAN

SKOK FRANC

SLAVEC KLEMEN

SOMRAK EDVARD

SORTA ROK

SPETIČ ANTON

STRAŠEK SEBASTIJAN

ŠACER ROBERT

ŠAJT JANEZ

ŠENK DANILO

ŠINIGOJ DAMIJAN

ŠIREC VINCENC

ŠKUFCA MARJAN

ŠKULJ BOŠTJAN

ŠLIBAR MIHAEL

ŠPEHAR JURIJ

ŠTEFANIČ PETRA

ŠTIMEC ALEN

TAVČAR JANA

TEKAVČIČ MIHA

TIVADAR LIDIJA

TKALEC DUŠAN

TOMŠIČ ALEŠ

TORKAR EDVARD

TURČIN BOJAN

TURK STOJANOVIČ FRANJA

UDOVČ ALEŠ

UDOVČ MITJA

VESEL DAMJAN

VOLAVŠEK TÜRK DARJA

VOLMAJER VLADIMIR

VOLOVLEK MARKO

ZEMLJARIČ FRANC

ZIMA JANEZ

ZOBARIČ DENIS

ZORE ZVONKO

ZUPANČIČ ALENKA

ŽAGAR ŠTEFAN

ŽUNIČ ANDREJ

BSH HIŠNI APARATI, D. O. O.

DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

EKIPA PRVE POMOČI RKS - OZ GORNJA RADGONA

EKIPA PRVE POMOČI RKS - OZ NOVO MESTO I

ELEKTRO MARIBOR – OBMOČNA ENOTA PTUJ

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

GASILSKA ZVEZA BREZOVICA

GASILSKA ZVEZA CERKNICA

GASILSKA ZVEZA DOBREPOLJE

GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD

GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA

GASILSKA ZVEZA LOGATEC

GASILSKA ZVEZA ŠENTJERNEJ

GASILSKA ZVEZA TREBNJE

GASILSKA ZVEZA VRHNIKA

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE DOLENJSKE TOPLICE

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE MIRNA PEČ

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE NOVO MESTO

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE ŠKOCJAN

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

GASILSKO POVELJSTVO ŽUŽEMBERK

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

II. EKIPA PP RKS OZ ZAGORJE

JAMARSKI KLUB TEMNICA

KASKADER, D. O. O.

KOJZEK, D. O. O.

KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

MESTNO DRUŠTVO RK KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBČINA LJUTOMER

OBČINA STRAŽA

OBČINA TRŽIČ

OBMOČNO ZDRUŽENJE RK DRAVOGRAD

PGD ČRNA NA KOROŠKEM

PGD DOLENJA STARA VAS

PGD DOLENJA STRAŽA

PGD LJUTOMER

PGD LOVRENC NA POHORJU

PGD NOVA VAS NAD DRAGONJO

PGD PODGORJE

PGD PONOVA VAS

PGD SLOVENJ GRADEC

PGD STARI TRG

PGD VAVTA VAS

PGD VELIKA ILOVA GORA

POLICIJSKA POSTAJA VRHNIKA

POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO

PRVI POSREDOVALCI ZA OBMOČJE AED KOŠANA

PUP, D. D.

RADIOKLUB CIRKULANE

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE DRAVOGRAD

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VRHNIKA

VARGAS-AL

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA - SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE