Facebook
Twitter
YouTube

Javni poziv – imenovanje revizorjev za zaklonišča (14. 2. 2018)

Uprava RS za zaščito in reševanje poziva zainteresirane (fizične osebe, gospodarske družbe, zavode in samostojne podjetnike), da se prijavijo za samostojne revizorje ali za člane revizijskih komisij za opravljanje revizij projektne dokumentacije za zaklonišča.

Vloge morajo biti oddane najkasneje 30 dni po objavi poziva v Uradnem listu. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni 20 dni po zaključku sprejemanja vlog.

Javni poziv je objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št.
8/18 na strani 360.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE