Facebook
Twitter
YouTube

Razpis-Evropska sredstva za področje zaščite, reševanja in pomoči (5. 2. 2018)

Evropska komisija, Generalni direktorat civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči, je objavila projekte s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja.

Osnovne informacije o razpisu in spletna povezava na originalno besedilo razpisa je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

RAZPIS (Word datoteka)