Facebook
Twitter
YouTube

6. Evropski forum civilne zaščite (30. 1. 2018)

Evropska komisija bo 5. in 6. marca 2018 v Bruslju organizirala že 6. forum civilne zaščite, v okviru katerega bodo potekale strokovne razprave o prihodnosti mehanizma civilne zaščite Evropske unije, o načinih krepitve vseh faz obvladovanja naravnih in drugih nesreč (preventiva, pripravljenost, odziv) ter tudi o sodelovanju s sosedskimi državami.

Namen foruma je tudi omogočanje mreženja med vsemi deležniki in medsebojno učenje ter krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite.

Organizirana bo tudi razstava dosežkov na področju ozaveščanja o nevarnosti nesreč.

Strokovne razprave so predvidene na naslednje teme:
1. Okrepitev pripravljenosti – izboljšati skupno evropsko zmožnost za odzivanje (okrepitev zmožnosti EU za pripravljenost in odzivanje na nesreče v sedanjem okolju novih tveganj);
2. Poenostavitev odzivanja – vsaka sekunda šteje (vzpostavitev bolj hitrega in učinkovitega ukrepanja ob nesrečah);
3. Okrepitev preventive – majhna dejanja, velike spremembe (okrepitev preventivnih aktivnosti s pomočjo financiranja iz drugih EU virov - kohezijskih, razvojnih in drugih skladov);
4. Spodbujanje odpornosti – sodelovanje z našo sosesko (sodelovanje z državami kandidatkami in državami sosedske politike na strateški ravni, za njihovo večje vključevanje in odpornost v okviru civilne zaščite).

Forum bo v centru Bruslja, v stavbah Charlemagne in Berlaymont Evropske komisije.

Več informacij, vključno s programom, je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/partnerships/civil-protection-partners/civil-protection-forum_en

Prijava na dogodek je možna do 9. februarja 2018 na zgoraj navedeni spletni strani.

Na omenjeni spletni strani bo objavljena tudi internetna povezava za spremljanje razprav na forumu v živo preko svetovnega spleta.

Udeležba na forumu je brezplačna, Evropska komisija udeležencem ne krije stroškov poti v Bruselj in namestitve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Tekst za tiskanje (Word datoteka)