Facebook
Twitter
YouTube

Seja slovensko-hrvaške mešane komisije za VNDN (29. 11. 2017)

V sredo, 29. novembra 2017, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, enota Sežana, potekala 17. seja stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na seji mešane komisije je bila na dnevnem redu izmenjava informacij o razvoju področja varstva pred naravnimi in drugimi državami v obeh državah v letu 2017, poročanje o delu stalne mešane komisije in delo podkomisij v letu 2017. Delegaciji sta si izmenjali informacije, izkušnje in dobre prakse glede ukrepanja ob večjih nesrečah na Hrvaškem in v Sloveniji v 2017 ter na mednarodnem področju.
Udeleženci sestanka so si ogledali tudi nadzorni center za spremljanje požarov v naravnem okolju Video Kras v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana. Letošnje seja je bila hkrati tudi priložnost za obeležitev 20.letnega odličnega sodelovanja, ki se je intenzivno začelo v letu 1997 s podpisom Sporazuma o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med državama.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE