Facebook
Twitter
YouTube

Nova številka revije UJMA (24. 11. 2017)

Izšla je 31. številka revije Ujma, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje enkrat letno. Revija obravnava vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vidika različnih strok, ki se ukvarjajo s tem področjem.

Poleg rednih pregledov vremenskih in drugih razmer ter nesreč v preteklem letu, glavnino predstavljajo zanimivi članki s področja nevarnosti, ogroženosti zaradi nesreč ter pripravljenosti nanje, obsežno je tudi poglavje o raziskavah in razvoju, na koncu pa kot običajno vsebino zaokrožijo poročila z vaj, tuje izkušnje ter pregledi literature.

Vse številke revije Ujma so v celoti objavljene v elektronski obliki na povezavi www.sos112.si/ujma.

Želimo vam prijetno branje!


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE