Facebook
Twitter
YouTube

Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za VPNDN (21. 11. 2017)

V ponedeljek, 20.11.2017, je v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo potekala 3. seja Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje kot Nacionalna platforma za zmanjšanje tveganja nesreč.

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But je v pozdravnem govoru izpostavil pomembnost aktivnega delovanja Sveta pri implementaciji Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015-2030, čemur sledi tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v svojih dokumentih.
V okviru vodilne teme tokratne seje Sveta, potresne varnosti v slovenskih šolah, je bil predstavljen projekt POTROG, ki se kot spletni model potresne ogroženosti Slovenije uporablja pri načrtovanju ukrepov in podporo odzivu v primeru potresa. Člani Sveta so potrdili namero, da se Slovenija pridruži »Svetovni pobudi Združenih narodov za varne šole».
Namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel je predstavil zaključke Globalnega foruma za zmanjšanje tveganja nesreč, ki je potekal maja letos v Cancunu v Mehiki.
Sejo je s predstavitvijo zaključkov 4. Svetovne konference o zemeljskih plazovih zaključil dr. Matjaž Mikoš, predsednik Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE