Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek misije EPREV in novinarska konferenca (16. 11. 2017)

V četrtek, 16.11.2017, se je s predstavitvijo ugotovitev v Sloveniji končala dvotedenska pregledovalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče EPREV (Emergency Preparedness REView).

Misija je v Sloveniji temeljito proučila celoten sistem pripravljenosti na jedrsko in radiološko nesrečo in v osnutku poročila pohvalila pripravljene načrte in izvedena usposabljanja. Obenem je tudi priporočila krepitev obstoječega koordinacijskega telesa in sistema, primarno dokončanje že začetega revidiranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ter pripravo celovite strategije opazovanja v vseh fazah med in po morebitni jedrski nesreči.

Ob zaključku smo skupaj z Ministrstvom za okolje organizirali tudi novinarsko konferenco, na kateri je namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel poudaril pomen misije EPREV in njenih ugotovitev za nadaljnjo krepitev sistema pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče pri nas.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE