Facebook
Twitter
YouTube

Pripravljenost Slovenije na jedrske in radiološke nesreče (6. 11. 2017)

V ponedeljek, 6.11.2017, se je v Ljubljani z uvodnim srečanjem pričela dvotedenska pregledovalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče EPREV (Emergency Preparedness REView).

Misijo, ki jo izvaja Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je z namenom izboljšanja pripravljenosti na jedrsko in radiološko nesrečo povabila Vlada Republike Slovenije.
Misijo bodo v Sloveniji izvedli mednarodni strokovnjaki, ki bodo na podlagi obsežnega pregleda dokumentov, razgovorov in ogledov pripravili zaključno poročilo, ki bo osnova za izboljšanje pripravljenosti v Sloveniji.

Na današnjem uvodnem srečanju je ministrica za obrambo Andreja Katič dejala: »Jedrske nesreče imajo lahko trajne posledice velikih razsežnosti, ki zahtevajo dolgotrajno in naporno sanacijo. Čeprav zagotavljamo v Sloveniji visoko raven pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče, lahko s tovrstnimi misijami preverimo vsa ključna področja, ki morajo biti usklajena za učinkovito preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic. Pripravljenost je torej ključ za zmanjševanje tveganja in je obenem tudi cilj Sendajskega okvira za zmanjševanja tveganja nesreč v letih od 2015 do 2030.«
Srečanja se je udeležil tudi direktor Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) Andrej Stritar, ki je poudaril, da si želi, da »nam strokovnjaki v naslednjih 2 tednih postavite ogledalo in nam pokažete kako smo pripravljeni glede na standarde IAEA, kaj delamo dobro in predvsem, kaj moramo izboljšati.«

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE