Facebook
Twitter
YouTube

Vaja Varaždin 2017 (11. 10. 2017)

Od 9.10. do 13.10.2017 poteka v okviru projekta IPA FLOODS zaključna vaja VARAŽDIN 2017. Cilj projekta je bila organizacija, opremljanje in usposabljanje različnih enot zaščite in reševanja za primer poplav v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v Evropski uniji z območja Jugovzhodne Evrope.

Projekt se zaključuje s praktično vajo, na kateri sodelujejo ekipe iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije, Turčije. Dodatno pa poleg držav upravičenk v projektu sodelujeta tudi dva reševalna modula iz Nemčije in Italije. Na vaji bodo ekipe zadolžene za postavitev protipoplavnih baraž ter prečrpavanja večjih količin vode s poplavljenega območja.

Slovenija kot konzorcijski partner sodeluje pri organizaciji vaje, izkušnje pa bodo prav gotovo koristile pri nadaljnjem razvoju reševalnih enot za posredovanje ob poplavah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE