Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja »Bosna in Hercegovina 2017« (26. 9. 2017)

Od 24. do 28.9.2017 poteka v okolici Tuzle, v Bosni in Hercegovini, vaja zaščite in reševanja v okviru Evroatlantskega centra za usklajevanje odziva ob nesrečah (Euroatlantic Disaster Response Coordination Centre - EADRCC) zveze Nato.

Scenarij vaje predvideva obsežno deževje v severovzhodnem delu BiH, zaradi česar pride do poplav v porečju reke Save, v tuzlanskem kantonu se sprožijo tudi plazovi. Pride še do potresa na območju Lukavca in posledično do tehnološke nesreče v industrijskem kompleksu Živnice, zato nacionalne oblasti zaprosijo za mednarodno pomoč prek EADRCC.

Aktivnosti vaje vključujejo iskanje in reševanje oseb v rekah in jezerih, reševanje oseb iz poškodovanih stavb in ukrepanje ob možnem izpustu kemičnih snovi. Poudarek vaje je na koordinaciji delovanja različnih mednarodnih reševalnih enot ter usklajenemu delovanju struktur na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

V vaji sodelujejo enote iz 26 držav, tako iz Evrope kot tudi drugih delov sveta (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Pakistan, Japonska, ZDA). Vaje se udeležujejo še predstavniki mednarodnih organizacij (UN OCHA, UNICEF, UNDP, OSCE, Save the Children), regionalne pobude DPPI SEE ter predstavniki EUFOR in SEEBRIG.

Iz Slovenije v vaji sodeluje državna enota Civilne zaščite za iskanje in reševanje na vodi in iz vode. Ogrodje enote sestavlja enota iz Celja, ki je bila opremljena in dodatno usposobljena v okviru projekta skupne enote za ukrepanje ob poplavah v jugovzhodni Evropi (JERU – Joint Emergency Response Unit) v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe – DPPI). Slovenska enota na vaji sodeluje z 19 pripadniki, 8 vozili in 2 čolnoma.

Vsem udeležencem vaje želimo uspešno delo!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE