Facebook
Twitter
YouTube

Obisk francoskega atašeja (18. 9. 2017)

V ponedeljek, 18. 9.2017, je Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskal francoski ataše podpolkovnik Alexandre Jeaunaux.

Atašeju smo predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji in naloge Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
V nadaljevanju smo govorili o programu in aktivnostih sodelovanja med Slovenijo in Francijo v letih 2018 in 2019 na področju civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE