Facebook
Twitter
YouTube

Projekt ALPDIRIS (20. 7. 2017)

V Palmanovi, Italija, poteka 20. in 21.7.2017 delavnica v okviru evropskega projekta ALPDIRIS.Cilj projekta je izboljšati informacijska orodja za podporo vodenju in spremljanju intervencij sil za zaščito, reševanje in pomoč na obmejnem območju Slovenije in Furlanije-Julijske krajine, uporabno pa bo tudi širše.

V okviru projekta bo izvedena tudi digitalizacija orodij za čezmejno obveščanje o nesrečah z uporabo različnih novih informacijsko - komunikacijskih tehnologij. Nekatere med njimi so plod slovenskega znanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE