Facebook
Twitter
YouTube

Zasedanje skupnega odbora Slovenija - avstrijska Koroška (7. 7. 2017)

V petek, 7.7.2017, se je delegacija Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje udeležila 4. zasedanja skupnega odbora Slovenije in avstrijske Koroške v Celovcu.

Na zasedanju je generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But najprej poudaril dobro sodelovanje z avstrijsko Koroško na podrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V nadaljevanju so predstavniki obeh strani preučili uspešnost preteklih skupnih aktivnosti in se dogovorili o izvedbi prihodnjih, tudi vaje KARAWANKEN 2018, ki bo potekala jeseni naslednje leto.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE