Facebook
Twitter
YouTube

4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih (1. 6. 2017)

V Ljubljani poteka od torka, 30. maja do petka, 2. junija 2017 četrti Svetovni forum o zemeljskih plazovih.

Dogodka se udeležuje preko 500 znanstvenikov, inženirjev, raziskovalcev, strokovnjakov, politikov in odločevalcev, aktivnih na področju novih tehnologij za raziskovanje zemeljskih plazov in načinov njihove sanacije iz več kot 50 držav.Na forumu s predstavitvijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s posebnim poudarkom na aktivnostih, usmerjenih na zmanjšanje tveganja zaradi zemeljskih plazov, aktivno sodeluje tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

V sredo, 31.maja, je generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But podpisal Sendajsko partnerstvo za obdobje 2015-2025 za razumevanje in zmanjšanje tveganja nesreč zaradi zemeljskih plazov. S podpisom partnerstva je bila ponovno potrjena zaveza Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje k zmanjšanju tveganja nesreč, v tem primeru zemeljskih plazov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE