Facebook
Twitter
YouTube

Obisk gruzijske delegacije (18.5.2017)

V ponedeljek, 16. 5. 2017, je Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskal veleposlanik Gruzije v Republiki Sloveniji gospod Zurab Bekai z delegacijo Sveta za nacionalno varnost in krizno upravljanje Gruzije. Sprejel jih je generalni direktor uprave Darko But. .

Veleposlaniku in delegaciji smo predstavili slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni in lokalni ravni, še posebno so jih zanimali postopek izdelave ocen tveganj za nesreče, sistem ocenjevanja škode po naravnih in drugih nesrečah ter delovanje prostovoljnih sil za zaščito in reševanje.

Delegacija si je na tridnevnem strokovnem obisku, ki je bil izveden tudi s podporo evropskega programa izmenjave strokovnjakov na področju civilne zaščite, ogledala Center za obveščanje Republike Slovenije, Regijski center za obveščanje Ljubljana in Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu, obiskali so Mestno občino Ljubljana in njen Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Gasilsko brigado Ljubljana ter Center odličnosti Vesolje-SI. Poleg tega smo jim kot primer dobrih praks prikazali tudi sistem prostovoljstva in sistem zavarovalništva, posebej v kmetijstvu.

Pri izvedbi obiska so sodelovali tudi druga pristojna ministrstva in organizacije. Evropska komisija je Gruziji predlagala Slovenijo kot vzorčno državo za postavitev sistema ocenjevanja škode po naravnih in drugih nesrečah. Ob koncu obiska je gruzijska delegacija izrazila veliko zanimanje za poglobljeno sodelovanje v prihodnje ter nadaljnjo izmenjavo znanja in izkušenj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

foto: URSZR (Avdio (mp3))