Facebook
Twitter
YouTube

Sklepna prireditev 21. državnega natečaja (17. 5. 2017)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je danes, 17. maja 2017, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu organizirala sklepno prireditev 21. državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi. Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem področju ter njihovim mentorjem smo podelili priznanja in nagrade.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi« smo želeli mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa lahko pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje. 

Natečaj za najboljša likovna in literarna dela na temo Pozor, nevarne snovi je potekal dvostopenjsko – na regijski in državni ravni v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 3.693 mladih in 645 mentorjev iz več kot 80 vrtcev s podružnicami, skoraj 190 osnovnih šol s podružnicami in 13 osnovnih šol s prilagojenim programom. 

Na regijskem nivoju so izpostave URSZR v šolskem letu 2016/2017 prejele 2.853 likovnih in 463 literarnih del iz vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Izven konkurence smo iz Madžarske prejeli tudi 26 likovnih del iz 10 osnovnih šol. Pri nastanku teh del je sodelovalo 11 mentorjev. 

Izpostave URSZR so opravile regijski izbor ter na državno raven poslale 242 likovnih in 160 literarnih del. Državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del sta nato med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih in 15 najboljših literarnih del.  

Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, ampak so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih ICZR na Igu. 

Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv in pester dan. Nagrajenci, njihovi mentorji in starši so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. Sledila je predstavitev poteka letošnjega natečaja, podelitev potrdil in nagrad nagrajencem in njihovim mentorjem. Nato so si mladi in njihovi spremljevalci ogledali poligon ICZR, kjer se usposabljajo različni reševalci. 

 

Nagrajenci na 21. državnem natečaju »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi« so: 

 

Likovna dela: 

1. kategorija: predšolski otroci 

zap. št.

nagrajenec

VVZ

mentorica

izpostava

1.

Gaja Šrimf

 

Vrtec Rogaška Slatina

Tamara Spoljar

Celje

2.

Nico Robin Levac

 

 Vrtec Semedela

Natali Jurman

Koper

3.

Ema Stefanov

 

Vrtec Jadvige Golež

Mira Jerovšek,

Nada Mrša

Maribor

4.

Iza Kukec

 

Vrtec Otona Zupančiča

Judita Fink

Ljubljana

5.

Žiga Navotnik

 

VVZ Slovenj Gradec

Martina Rebernik,

Olga Mongus,

Petra Popič

Slovenj Gradec


2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom 

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentor/ica

izpostava

1.

Tinkara Jesenek

 

OŠ Kajetana Kovačiča

Renata Jesenek

Maribor

2.

Ines Šerak

 

OŠ Ivana Škvarče,

PŠ Čemšenik

Irena Hudi

Trbovlje

3.

Neža Pogorevčnik

III. OŠ Slovenj Gradec

Luka Popič

Slovenj Gradec

4.

Tea Selič

 

OŠ Dobje

Barbara Hebar

Celje

5.

Daša Hudomalj

 

OŠ Trbovlje

Špela Slanšek

Trbovlje

 

 3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom 

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentorica

izpostava

1.

Kandita Rexbegan

OŠ Franca Rozmana Staneta

Damjana Stopar Štrovs

Ljubljana

2.

Špela Baškovec

OŠ Podbočje

Damjana Stopar Štrovs

Brežice

3.

Nina Blažek

 

OŠ Miroslava Vilharja

Magdalena Cej

Postojna

4.

Martin Tin Gutman

OŠ Kungota,

PŠ Svečina

Sonja Marko

Maribor

5.

Julija Malajner Cimperc

OŠ Rudolfa Maistra

Polona Maher

Maribor

 
4.
kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom 

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentorica

izpostava

1.

Ana Hanžekovič

 

OŠ Janka Ribiča

Mira Petek

Murska Sobota

2.

Anka Pezdirc

 

OŠ Mirana Jarca

Natalija Orlič

Novo mesto

3.

Tinkara Korošec

 

OŠ Miroslava Vilharja

Magdalena Cej

Postojna

4.

Žiga Umek

OŠ Draga Bajca

Kristina Lavrenčič

 

Nova Gorica

5.

Maja Brus

 

OŠ Tabor

Nataša Černič

Ljubljana

  

Literarna dela: 

2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom  

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentorica

izpostava

1.

Neža Kovač

 

OŠ Ivana Skvarče,

PŠ Čemšenik

Milanka Pavšek

Trbovlje

2.

Nejc Ferfolja

 

OŠ Mirana Jarca

Nevenka Jankovič

Novo mesto

3.

Oskar Hodnik

Rene Kramberger

OŠ Olge Meglič

Barbara Majhenič

Ptuj

4.

Tinkara Hliš

 

OŠ Lava Celje

Natalija Košir

Celje

5.

Aneja Hana Apatič

OŠ Turnišče

Milena Salaj

 

Murska Sobota

 

3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom  

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentorica

izpostava

1.

Patrik Sunko

 

OŠ Veržej

Cvetka Puhar

Murska Sobota

2.

Tia Fric

 

OŠ Ribnica na Pohorju

Marija Lopert

Slovenj Gradec

3.

Nika Mravlja

 

OŠ Črni vrh

Darja Rupnik

Nova Gorica

4.

Teja Mišič

 

OŠ Tabor

Barbara Facija

Ljubljana

5.

Ela Berce

 

OŠ Staneta Žagarja

 

mag. Urška Šimnic Novak

Kranj

 

4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom  

zap. št.

nagrajenec

osnovna šola

mentorica

izpostava

1.

Asja Majhen

 

OŠ Gustava Šiliha

 

Božena Brence

Maribor

2.

Jure Zupančič

 

OŠ Tabor

Barbara Facija

Ljubljana

3.

Luna Sara Kalamar

DOŠ Prosenjakovci

Prosenjakovci

Sandra Kontrec

Murska Sobota

4.

Lucija Glažar

 

OŠ Košana

Anita Nedeljkovič

Andlovic

Postojna

5.

Tadej Jože Grubič

 

OŠ Brežice

Darinka Ferenčak Agrež,

Vesna Babnik

Brežice

 

 Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE