Facebook
Twitter
YouTube

Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017 (15.5.2017)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se predstavlja vsako drugo leto na tradicionalni prireditvi, ki bo letos potekala od 8. do 10. junija v središču Murske Sobote pod imenom Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017.  

Dnevi zaščite in reševanja so največja prireditev v Sloveniji, kjer se predstavljajo enote Civilne zaščite, različne reševalne službe ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na sploh. Že od leta 2005 jih vsako drugo leto organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Tokratni dnevi zaščite in reševanja so že šesti po vrsti, vendar bodo prvič poimenovani po nekdanjem dolgoletnem poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije Miranu Bogataju.

Prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017 bo namenjena predstavitvi dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči strokovni in širši javnosti. V sklopu prireditve bodo organizirane in izvedene naslednje aktivnosti:
– predstavitev domačih in tujih organov, sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in nevladnih organizacij, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– informiranje predšolske in šolske mladine ter ostalih udeležencev za osebno in vzajemno zaščito ter ukrepe zaščite, reševanja in nudenja pomoči,
– predstavitev domačih in tujih razstavljavcev, opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa,
– tekmovanje Tek 112,
– mednarodno tekmovanje gasilskih desetin,
– vaja državnega pomena Vaja Murska Sobota 2017, s katero bo celovito preverjena pripravljenost in odzivnost sil za zaščito, reševanje in pomoč na naravne in druge nesreče v mestu Murska Sobota,
– strokovne konference, posveti, okrogle mize in drugi dogodki.

Na prireditvi bodo sodelovali:
– organi, enote in službe Civilne zaščite (državna in lokalna raven),
– različne (poklicne in prostovoljne) reševalne službe in sestavi, ki jih organizirajo nevladne organizacije (gasilci, potapljači, jamarji, kinologi, gorski reševalci …), enote gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– državni organi in lokalna skupnost,
– Slovenska vojska, Policija, Rdeči križ ...

Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami si bo mogoče ogledati v razstavnih šotorih v obliki statičnih predstavitev (panoji, publikacije, zgibanke, filmi, animacije) ter v obliki dinamičnih predstavitev na različnih lokacijah v mestu, kjer bodo enote, službe in organizacije predstavile opremo ter prikazale reševalne tehnike oziroma simulacije reševanja.

Odprtje Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja 2017 bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 16. uri na Grajski ploščadi, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota.

Podrobnejši program in shema prizorišč aktivnosti prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017 sta v prilogi.

Vljudno vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE